Sidan där du skriver akutmeddelande finns som undersida till den här sidan. Läs nedan hur du ska formulera dig.

Text till akutmeddelande

OBS! Viktigt att du håller dig kort. Skriver du för mycket hamnar texten utanför rutan.

  1. Rubrik: Viktigt meddelande till allmänheten i xxx, skriv orten det gäller Sunne – Lysvik eller någon annan stans
  2. Ort, datum och klockslag: exempel: 27 november 2016 07.30
  3. Innehåll akutmeddelande, så kort men ändå så fullständigt som möjligt:

a. Beskriv vad som har hänt
b. Område som omfattas av incidenten
c. Råd till allmänheten
d. Insatser som görs
e. Mer information: Att vi löpande uppdaterar information på webb och Facebook. 
(När webbsidorna är klara kan vi ange adress.) 
f. När vi beräknar att problemet är löst – om det är känt
g. Ange orsaken (om svaret inte finns, skriv att vi jobbar på att ta reda på orsaken)
h. Ange en tydlig avsändare för informationen. 
Till exempel: kommunledningen, krisledningsnämnden