Sunne Fastighets AB tar emot e-fakturor via PEPPOL och Svefaktura. E-handel har vi inte infört än.

1 april 2019 träder lagen om elektroniska fakturor i kraft. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, ska faktureras elektroniskt till Sunne kommun – liksom till andra kommuner, myndigheter med flera.

OBS! Pdf-fakturor räknas inte som elektronisk faktura i lagens mening.

Undantag är upphandlingar som påbörjats innan 1 april 2019, dessa omfattas inte retroaktivt av lagen.

Skickar ditt företag redan idag elektroniska fakturor till Sunne kommun behöver du inte göra något.

Om pappers- och pdf-fakturor

Skickar ditt företag pappers- och/eller pdf-fakturor?
DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har samlat svar på många frågor i en film.

Vi har avtal med Basware som förmedlar elektroniska fakturor. Vi har även anslutit oss till PEPPOL-nätverket.

Har ditt företag ett affärssystem så rekommenderar vi att du tar kontakt med din systemleverantör.

Mer information om leverantörsfakturor och våra olika lösningar

Fördelar med elektronisk faktura

  • lägre kostnader - slipper porto, fakturautskrifter och kuvert
  • enklare - mindre administration
  • miljövänligare - inga transporter, minskad pappersförbrukning, minskade koldioxidutsläpp