Vi har nu tagit emot din felanmälan som är skickad till Sunne Fastighets AB. Ditt ärende behandlas och vi återkommer till dig med besked om när det är klart eller kan åtgärdas.

Observera att vi ej tar emot felanmälan för bredband och TV! Kontakta istället Telia som är din leverantör, Telia support 020-240 250.