Här skickar du in felanmälan till Sunne Fastighets AB. Observera att vid akuta ärenden eller fel som orsakar skada på egendom, fastighet och person ska du kvällar, helger och nätter ringa till jourtelefon/störningsjour, Q-security 010-516 75 30.

Fastighets- och störningsjour, akuta ärenden

Utryckning sker endast på akuta fel som inte kan vänta tills ordinarie arbetstid.

Via denna länk kan du hitta information om vad som gäller vid låsöppning

Vid akuta ärenden, ring Q-Security 010-516 75 30.
(Vardagar efter 16.00, lördag, söndag och övriga helgdagar.)

Felanmälan i ej akuta ärenden

Vardagar gör du felanmälan på telefon 0565-179 66. Telefontid: klockan 09.30 - 11.30.

Du kan när som helst på dygnet skicka in din felanmälan via formuläret nedan eller e-posta: felanmalan@sunne.se
Registrering av inkommande ärenden sker endast under kontorstid.

Kontraktsinnehavare:*Adress:*
Våning:E-post:
Felet anmält av:*Telefon:*
Felet gäller: 

 
Vill du att vi ringer före? *


Får vi gå in med huvudnyckel? *


Finns det husdjur i bostaden? * 


Beskrivning av felet: 
 
 

Felanmäla TV/bredband?

Felanmälan som gäller bredband eller TV hänvisas till Telia som är din leverantör.
Telia support 020-240 250.
Telia felsök/felanmälan.

Fungerar din brandvarnare?

Med en fungerande brandvarnare kan du förebygga bränder. Hyresvärden har ansvaret att det finns brandvarnare i lägenheten men ansvaret för skötsel och kontroll ligger hos hyresgästen.

Kontakt

Felanmälan Sunne Fastighets AB
E-post: felanmalan@sunne.se
Tel: 0565-179 50
Adress: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne

Personuppgiftansvar

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Sunne Fastighets AB är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr