Uddebo är ett seniorboende för 65+ i Gräsmark med 20 lägenheter fördelade på ett antal ettor och tvåor. På den här sidan kan du lämna din intresseanmälan och ställa dig i kö för en lägenhet i Uddebo, Gräsmark.

Seniorboende innebär att du bor i en egen lägenhet, men miljön är anpassad för äldre med bland annat hiss. Det fungerar precis som att bo i ett vanligt hyreshus, även vad gäller kö till lägenheter. Finns behov av att få hjälp i hemmet eller om det behöver installeras ett trygghetslarm i seniorboendet söker du själv detta hos kommunens biståndshandläggare.

Du kan ansöka om boende på Uddebo med blanketten i högerspalten, eller använda formuläret nedan.

 Ja, jag vill ställa mig i kö till seniorboendet Uddebo i Gräsmark
För- och Efternamn
Personnummer
Telefonnummer
Mobiltelefon
 Är ni fler som ska dela bostad, skriv namn och personnummer på sökande nummer två.
För- och Efternamn
Personnummer
 Vilken typ av lägenhet söker du?
Lägenhet, storlek


Lägenhet, alternativÖvriga upplysningar
 Här vill vi ha uppgifter på den som skickar in din/er intresseanmälan. En kontrolluppgift skickas till angiven epostadress nedan.
För- och Efternamn
E-postadress
Telefon
 

Kontakt

Uthyrning Sunne Fastighets AB
E-post: uthyrning@sunne.se
Tel: 0565-179 50
Adress: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne

Vill du ha utförligare information om Uddebo, kontakta oss på Sunne Fastighets AB så berättar vi mer.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i din intresseanmälan för seniorboende behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.sunne.se/gdpr