När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart

Under hyresförhållandet behöver vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillandahålla våra tjänster och service till dig. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigande intresse att utveckla, förbättra och tillhandahålla produkter och tjänster, behålla en god kundkontakt med dig.

Om det skulle bli nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk behandlar vi också dina personuppgifter. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i området, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten.

Det är Sunne Fastighets AB som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter och gallras enligt vår dokumenthanteringsplan.

Läs mer hur vi behandlar dina uppgifter på www.sunne.se/gdpr


Kontakt

Administration fastigheter Sunne Fastighets AB
E-post: fastighet@sunne.se
Tel: 0565-179 50
Besök: Brårudsallén 8