På Brårudsvägen finns tvättstugor som boende på Brårud kan boka. Här får du information om tvättning.

Praktisk information

  • Kontakta oss på Sunne Fastighets AB för att hämta ut din tvättbricka. Se under rubriken Kontakt
  • Brårudsvägen 17, 23, 25, 27 och 29 tillhör den södra tvättstugan
  • Brårudsvägen 31, 33, 35 och 37 tillhör den norra tvättstugan
  • Tänk på att du kan boka tvättstuga max fem gånger per månad. Ett tvättillfälle måste vara avslutat innan nästa bokas 
  • Användning av tvättstugan sker för eget bruk. Det är inte tillåtet att tvätta åt andra
  • Du kan boka tid i tvättstugan eller via webben https://tvattstuga.sunne.se/M5WebBokning Kontakta uthyrning för att få inloggningsuppgifter

Kontakt

Uthyrning Sunne Fastighets AB
E-post: uthyrning@sunne.se
Tel: 0565-179 50
Adress: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne

Telefontid 09:30-12:30, 13:30-15:30