Störningar

Störningar

 • Information om coronaviruset
  2020-06-15

  Här hittar du samlad information om coronaviruset. Vi ger lokal information som utgår från myndighetens råd.

Pågående arbeten

Pågående arbeten

 • Farleden stängd under juli månad
  2021-07-16

  Farleden genom Frykensundet i Sunne är stängd fram till och med 30 juli. Bygget av den nya gång- och cykelbron mellan Älvgatan och Torvnäs i Sunne, som föranleder stängningen, fortlöper planenligt.

 • Gång- och cykelbron över Frykensundet försenad
  2021-05-06

  Arbetet med gång- och cykelbron över Frykensundet blir tre veckor försenat. Sunne kommun är mån om båttrafiken och har därför bett entreprenören att hålla sundet öppet fem helger, från första helgen i juni till första helgen i juli.

Sök

Din sökning gav träffar