Sunne toppar näringslivsrankingen i Värmland

2017-09-26

Sunne har Värmlands bästa företagsklimat och hamnar på 20:e plats i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs nya ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Sunne klättrar 16 placeringar.

- Det viktigaste är att företagen har bra förutsättningar att utvecklas i Sunne. Kommunen jobbar faktabaserat och strategiskt för att det ska bli ännu bättre, säger Sunne kommuns näringslivsutvecklare Kristina Lundberg.

Rankingen bygger på resultatet från den årliga enkätundersökning där företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. Efter ett tillfälligt tapp 2017 befäster Sunne sin position som bäst i länet för andra året i rad.

- Att Sunne fortsätter på toppnivå är produkten av ett målmedvetet och idogt arbete från kommunens sida. Dock hårdnar konkurrensen i toppen i Värmland och det är glädjande att vi har fler kommuner med riktigt bra företagsklimat, säger Urban Svanberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland.

När Svenskt näringsliv började gör mätningen 2001 hamnade Sunne på plats 169. Efter det har näringslivsfrågorna lyfts fram i kommunen.

- Näringslivet och kommunen är som två kugghjul som behöver kroka i varandra och som ständigt måste smörjas för att samarbetet ska fungera och utvecklas, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Orsaker bakom klättringen

Det är företagen som anställer människor som gör att det finns skatteintäkter som kommunen kan använda i skola, vård och omsorg.
- Därför är det så viktigt för en kommun att jobba aktivt med näringslivsfrågor. Jag mötte en gång en politiker från en annan kommun som sa att ”vi sparade bort allt utom skola, vård och omsorg, så till slut hade vi inga pengar kvar till just skola, vård och omsorg”, säger Kristina Lundberg.

2019 är den näst bästa placeringen som Sunne haft i rankingen - 16:e plats 2007 är den bästa.

- 2017 tappade vi förstaplatsen i Värmland, som vi då haft i många år. Vi bjöd in näringslivet till en workshop där vi identifierade fyra områden som vi arbetat vidare med: attityder och kommunikation, kompetensförsörjning, skolans inställning till företagande samt upphandling och konkurrensutsättning. Det har gett resultat.

Det finns ytterligare anledningar till Sunnes klättring.

- Vi har återfått politisk stabilitet, vilket ger oss kraft att jobba framåt med olika satsningar. Kvarngatan är renoverad, Mejeriängens mötesplats byggs upp, skolan är engagerad i företagandet med träbyggnadsutbildning och lärlingsutbildning på arbetsplatser, bland annat.

Det fantastiska med Sunne

Värmland är tredje bästa regionen i Sverige i rankingen.

- Det är jätteviktigt att hela Värmland går bra och utvecklas. Vi som liten kommun klarar inte att vara starkare än regionen.

Sunne har länge befunnit sig i Värmlands toppskikt när näringslivsklimatet mäts.
- Förväntningarna ökar och vi behöver återuppfinna oss själva för att fortsätta utvecklas. Det fantastiska med Sunne är att alla jobbar mot samma mål. Alla som jobbar i kommunen är engagerade och näringslivet är engagerat.

Positiv energi

Klättringen och den fina placeringen ger positiv energi in i arbetet.

- Vi är absolut inte klara och nöjda. Entreprenader – hur mycket vi tillåter företag att göra tjänster åt kommunen - är en sak vi ska jobba vidare med. En annan förbättring är att mindre företag nu kan lämna in anbud på större byggprojekt. Bostadsbyggandet är en nyckelfråga och det kommer vi äntligen igång med nu. Det känns fantastiskt och positivt för framtiden, säger Kristina Lundberg.

Kontakt

Näringslivsenheten
E-post: naringsliv@sunne.se
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne