Sunne tillhör det regionalpolitiska stödområdet B, vilket innebär att du som företagare i kommunen kan få extra växtkraft i form av stöd eller förmånliga lån. Det gäller såväl etablerade som nystartade företag.

PengarExempel på stödformer  är
  • Sysselsättningsbidrag
  • Regionalt utvecklingsbidrag
  • Regionalt investeringsstöd.
 

Andra aktuella företagsstöd

Produktutvecklingsstöd för företag med 2-50 anställda

Små företag kan ansöka om stöd för externa kostnader hos Tillväxtverket föratt utveckla en vara eller tjänst. Ansökan görs till de regionala ombuden/partnerskapen - för Värmlands del är det  ALMI som hanterar stöden.
 Bidraget är maximerat till 200 000 kr. Företaget ska själv stå för minst hälften av investeringskostnaden.
 

Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne