Näringslivsrådet ska stärka kommunens dialog med näringslivet i Sunne. Här finns representanter från företagarföreningarna Majorskorna och Företagarna. Politiker och tjänstemän i kommunen deltar också.

Näringslivsrådet är ett sätt för oss i kommunen att få veta mer om företagarnas situation och perspektiv på olika frågor. Representanterna har möjlighet att driva frågor gentemot kommunen och tycka till i frågor som rör tillväxt.
Rådet består av representanter från:
Majorskorna
Företagarna
Mitt Sunne
LRF
Sunne handel
Fryksdalens sparbank
Arbetsförmedlingen
Allmänna utskottet
Kommunchef
Näringslivsenheten

Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år. Du som inte är ansluten till någon av organisationerna i näringslivsrådet får gärna komma med synpunkter direkt till näringslivenheten så tar vi upp det i rådet.

Kontakt

Kristina Lundberg
Kultur- och näringslivschef
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne