Connecting people

2016-08-31

I projektet Connecting people tar vi tillvara de kompetenser som kommer till Sverige genom de nyanlända. Utgångspunkten är att se de människor som kommer hit som en resurs.

Read the short summary of the project Connecting people in english

قراءة ملخص قصير عن مشروع ربط الناس في اللغة الإنجليزية 

Kompetenskartläggning, verktyg för att lära sig svenska direkt, mötesplatser för nätverkande, rådgivningar och startaföretagskurser ska leda till kortare tider och färre insatser i etableringsfasen.

Enheten för näringsliv och tillväxt i Sunne har lång erfarenhet av att arbeta med nyföretagande och kompetensförsörjning till företag och rådgivningar. Den erfarenheten ska nyttjas och utökas för denna nya grupp av människor.
Många saknar verktygen för att själva snabbt komma in på arbetsmarknaden alternativt starta företag.

Med projektet Connecting people vill vi skapa modeller som fler kan använda lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt samt generellt vid integrationsarbete.

Stort engagemang

Det finns ett stort engagemang för projektet, det visar sig inte minst genom att Fryksdalens sparbank är med och finansierar delar av projektet.

– Vi har arbetat med den här idén under ett års tid och är så glada att vi äntligen fått medel att kunna starta i stor skala, säger Kristina Lundberg, projektledare och näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Sunne kommun har beviljats medel för projektet Connecting people som pågår 1 juni 2016 till 31 december 2018.
2,3 miljoner kronor kommer från AMIF (Asyl-, migrations och integrationsfonden), 150 000 kronor från Fryksdalens sparbank.
Sunne kommun lägger 630 000 kronor.

– Vi har också kontakt med tre organisationer i Storbritannien som vill följa projektet och som vi kan dra lärdom från, säger Kristina Lundberg.

Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Marielle Magnusson
Projektkoordinator Connecting people, Företagscoach
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne