Andra plats i näringslivsranking

2017-09-26

Sunne hamnar på andra plats i Värmland (38:e plats i Sverige) efter Grums (31:a plats) i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. På tredje plats ligger Munkfors (53:e plats).

Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne, gratulerar Leif Haraldsson, kommunstyrelsens ordförande i Grums till förstaplatsen i 2017 års näringslivsranking

Företagsklimatet som helhet utvecklas positivt i Värmland där hälften av länets kommuner återfinns bland de 101 bästa. Elva av länets sexton kommuner klättrar på rankingen av det lokala företagsklimatet.

– Det som gör Svenskt Näringslivs ranking unik är att den främst baseras på företagares egen uppfattning om företagsklimatet i kommunen. Där företagen trivs skapas tillväxt och jobb och därmed även resurser till välfärden. Det är grundförutsättningar för att klara framtidens utmaningar, både på lokal och nationell nivå, säger Urban Svanberg, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Årets ranking baseras till två tredjedelar på enkätsvar från drygt 31 000 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in strukturella förutsättningar för företagande.

- Vi önskar ett stort grattis till Grums och glädjer oss med dem! Det lönar sig att göra företagsklimatet till en prioriterad fråga i kommunen, vilket vi också gör i Sunne. Ju fler i länet som är med och tampas om förstaplatsen desto bättre för hela Värmlands utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr.

Sunne har tappat förstaplatsen i Värmland och sex placeringar totalt från ifjol. Största tappet handlar om medias attityd till företagande och skolans attityd till företagande. Bättre resultat får Sunne, jämfört med förra mätningen, när det gäller konkurrens, infrastruktur och kommunpolitikers attityd till företagande.

- Sunnes ranking har påverkats av skolnedläggningsdebatten och hotell som lagt ner. I februari 2018 öppnar Hotell Frykenstrand igen och det är flera etableringar på gång i Sunne - Häggmarks husfabrik och Rottneros Packaging. Vi jobbar hårt för att skapa en riktigt bra utveckling i Sunne och det är mycket positivt på gång. Det har vänt uppåt, säger Kristina Lundberg, Sunne kommuns näringslivsutvecklare.

Näringslivsutvecklarna i Värmland har regelbundna möten.
- Det är ett jättebra samarbetsforum där vi delar med oss av våra erfarenheter till varandra. Vi är beroende av varandra på många sätt och det är viktigt att hela Värmland går bra.

Rankingresultat Värmland 2017:
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

Grums 31
Sunne 38
Munkfors 53
Årjäng 69
Kil 70
Karlstad 74
Säffle 76
Hammarö 101
Torsby 129
Arvika 156
Storfors 157
Forshaga 190
Kristinehamn 205
Filipstad 241
Hagfors 243
Eda 287

Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, kommunfullmäktige, allmänna utskottet
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 0565-162 52
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne