Centrumföreningen mitt•sunne arbetar med att utveckla Sunne tätort. Medlemmar i föreningen är näringsidkare, fastighetsägare och föreningar aktiva i Sunne tätort.

Föreningen arbetar med att gemensamt vidareutveckla Sunne tätort och varumärket Sagolika Sunne. Målet är att få fler personer till Sunne centrum där de ska stanna, handla och trivas.

En vacker och levande centrumkärna gör att alla trivs och gör Sunne till en attraktiv plats för både boende och besökare.  

mitt•sunne

mitt•sunne är en ekonomisk förening som ägs och drivs av sina medlemmar. Föreningen bildades 2005 av näringsidkare, fastighetsägare och föreningar för att tillsammans arbeta med centrumutveckling i Sunne.  

Föreningen hette tidigare SKUTT (Sunne Kommun Utvecklas Tryggt Tillsammans). 
Vid årsmötet 2016 bytte föreningen namn till mitt•sunne. 

Näringsidkare, fastighetsägare och föreningar!
Välkommen som medlem i mitt•sunne!

Sedan starten har SKUTT bland annat jobbat med:
  • SunneTåget som i slutet av varje månad gick från Karlstad, kostnadsfritt för resenärer till Sunne för att handla
  • Ett samarbete med Sunne kommun för den fysiska miljön kring Teatertorget och framför nya biblioteket
  • Insamling till förmån för en lekpark i centrala Sunne
  • Arrangerat CATWALK med Sunnes butiker och familjefest. 
  • Sagolika Jul och Sagolika Sommar med aktiviteteroch arrangemang för hela familjen vid Teatertorget i Sunne
  • Utbildning i ”Service” för sommarpersonal
  • Gemensam annonsering bland turistföretagen
  • Arbeta aktivt för att få fler stora möten till Sunne


 

 

 

 

 

Kontakt

 

Styrelsen för mitt•sunne
ordförande:
Lars Ramström
0707-60 20 12
e-posta Lars Ramström        

Ledamöter:
Reine Flodin                 
Rickard Casselbrant    
Kerstin Johannessen 
Kristina Lundberg 
         

Suppleanter:
Rolf Rockedahl
Birgitta Andersson

 

Program för utemiljön i centrum

Nu finns ett gestaltningsprogram för Storgatan med råd och riktlinjer vid förändringar av utemiljön i centrum. Med en samordning av hur till exempel belysning, skyltar, allmänna platser, vägar och gångbanor bör utformas får vi ett samlat intryck av Sunne centrum och vägen in och genom centrum.
Till sidan om gestaltningsprogrammet