Du som har frågor om näringsliv, ska etablera dig, förändra din verksamhet, starta företag - ring eller mejla oss så erbjuds du möte med alla handläggare du berörs av inom en vecka.

Näringsliv och företagsamhet

Näringslivet i Sunne är varierat och de största branscherna är verkstads och byggindustrin, grafiska industrin, jord och skogsbruket och besöksnäringen. I Sunne finns också världsledande företag inom snötillverkning och annan service för skidanläggningar. Sunne är kommunen som har ett av Sveriges bästa företagsklimat. Varför? Här kommer 7 anledningar till varför du ska etablera ditt företag i Sunne.

 • Flera vägar in

  Ett samtal – alla kontakter. Oavsett vem du kontaktar om ditt företagsärende lotsas du rätt. Du träffar då alla nödvändiga kommunkontakter vid ett och samma tillfälle.
 • Entreprenörsanda

  På orten finns idérikedom och driv att skapa nytt, något som märks både hos anställda och företagare.
 • Bra företagsklimat

  Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat eftersom vi har snabb service, lättillgänglig information och att attityderna till företagande är positivt på orten.
 • Tradition av företagande

  Det finns en industritradition som skapat lojal och engagerad arbetskraft. Nya ideér välkomnas och uppmuntras.
 • Konkurrenskraftigt markpris

  Vi ser till att alltid ha attraktiv industrimark, färdigplanerad, till rätt pris.
 • Nära till beslutsfattare

  I Sunne är det nära till människor. Det gör ditt företagande effektivt och möjligheten till påverkan stor.
 • God infrastruktur

  Sunne ligger längs väg E45. Vi har tåg med goda pendlingsmöjligheter till och från Karlstad. Välutbyggt fiberbredband där 100 % av kommunen har möjlighet till anslutning.

  (Källor: Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat, 2015,
  USP-process, Sunne kommun 2014, SKL insiktsmätning 2014

 

Kontakt

Länk till kontakter finns längst ner på sidan

Näringslivsarbetet

Det långsiktiga näringslivsarbetet baseras på kommunstrategin och vi arbetar med tre övergripande mål:

 • Skapa förutsättningar för att utveckla befintligt näringsliv
 • Underlätta entreprenörskap och nyföretagande
 • Attrahera nyetableringar 

Vi gör företagsbesök tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, skapar mötesplatser genom frukost- och lunchträffar, rådgivning genom projekt och arrangera seminarier och kurser.

Länkar