Du behöver transporttillstånd om du ska köra en bred, lång eller tung transport inom Sunne kommun.

När behövs ett transporttillstånd?

Du behöver transporttillstånd inom Sunne kommun om du ska köra en bred, lång eller tung transport eller har miljöfarlig last. Gäller transporten över flera kommuner eller på Trafikverkets vägar ska ansökan skickas till Trafikverket. Tillstånd behövs också från fastighetsägare eller väghållare om transporten går på enskilda vägar.

Handlingar som ska bifogas till din ansökan

 • Om fordonets bredd, lasten inräknad, överskrider 450 centimeter eller där bredden överskrider 350 centimeter och totalhöjden överskrider 450 centimeter bör sökanden bifoga en redogörelse för kontroll av färdvägen (färdvägsintyg). Färdvägen och eventuella hinder för framkomligheten bör framgå av redogörelsen
 • Om fordonets eller fordonstågets längd, lasten inräknad, överskrider 300 centimeter bör sökanden likaså bifoga en redogörelse för kontroll av färdvägen (färdvägsintyg). Färdvägen och eventuella hinder för framkomligheten bör framgå av redogörelsen
 •  Gäller ärendet tung transport bör ansökan innehålla ett avsändarintyg (intyg där lastens avsändare anger vikten)

Krav på handlingar som ska lämnas in

Handlingarna ska lämnas in i två exemplar.

Lagar och föreskrifter

 • Trafikförordningen, (1998:1276)
 • Transportstyrelsens regler för väg. På Transportstyrelsens webbplats kan du söka vidare på:
  allmänna råd om undantag för färd med breda fordon (TFSF 2009:64)
  allmänna råd om undantag för färd med tunga fordon (TFSF 2009:63)
  allmänna råd om undantag för färd med långa fordon (TFSF 2009:62)

Ansökan skickas till:

Ansökan om transport inom Sunne kommun skickas till:
Sunne kommun
1. Trafik och park
686 80  SUNNE

Ansökan till Trafikverket skickas till:
Region Väst 
405 33 GÖTEBORG

Har du frågor? Kontakta kommunens enhet trafik och park Kontaktinformation hittar du under rubriken Kontakt.

Så behandlas ditt ärende

 1. Du skickar in ansökan
 2. Vi granskar din ansökan
 3. Du får besked om tillståndet beviljas

Handläggningstid

Din ansökan behandlas så snart den kommit in.

Kostnad

Ansökan är kostnadsfri.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet. 

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne