On verksamt.se you can read all about how to start, run and develop a business in Sweden. EUGO is for business in other countries. Your Europe is designed to help you do things the easiest way. Find links to all those websites here.

Verksamt.se services för businesses in Sweden

EUGO: tillstånd i annat EU-land

EUGOAlla EU-länder har en kontaktpunkt för näringslivet där företagare kan få information om nationella regler och rutiner. Här finns till exempel alla tillstånd och licenser som krävs för att starta eller expandera ett företag.
Kontaktpunkterna drivs av nätverket EUGO med nationella samordnare.
Kontaktpunkter till alla länder hittar du här

EUGO: permits in other EU-countries

All EU countries have a contact point where entrepreneurs can get information about national rules and routines. Here, for example, you will find all the permits and licenses required to start or expand a business in the country. The contact points are operated by the EUGO network with national coordinators.
Contact points for all countries can be found here

Praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa

Your EuropeDitt Europa är en EU-webbplats som ska hjälpa dig att göra saker i andra europeiska länder – utan krångel eller onödig byråkrati.
Till webbplatsen Ditt Europa för Praktiska råd till dig som vill göra affärer i Europa 

Go to Your Europe website

 

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Marielle Magnusson
Företagsutveckling & Företagsfrågor
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Welcome to contact us at the Business unit with your questions.

Välkommen att kontakta oss på Näringslivsenheten med dina frågor så ska vi hjälpa dig vidare.