För att få servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker mot betalning behöver du ha ett särskilt serveringstillstånd. På den här sidan hittar du också information om lagar och föreskrifter och hur ditt ärende hanteras

ikon för e-tjänstGå direkt till våra e-tjänster för serveringstillstånd
Med våra e-tjänster kan du också komplettera din ansökan eller ändra i ett gällande serveringtillstånd

När behövs ett serveringstillstånd för alkohol?

Det finns två sorters serveringstillstånd för alkohol:

  • Stadigvarande serveringstillstånd
    För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, på exempelvis pubar och restauranger, krävs ett permanent serveringstillstånd.
  • Tillfälligt serveringstillstånd
    För att få servera starköl, vin, spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker vid tillfälliga arrangemang som exempelvis serveringstält, festivaler eller liknande krävs tillstånd.

Handlar ditt ärende om att  sälja eller servera folköl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent räcker det med en anmälan till kommunen. 
Till mer information om detta på sidan om handel och servering av öl.

Så behandlas ditt ärende

  1. Använd något av våra e-tjänster för att skicka in din ansökan
  2. Vi granskar din ansökan.
  3. Du får besked om beviljat eller avslaget tillstånd

Lagar och föreskrifter

Tillstånd kan ges då sökande uppfyller kraven i alkohollagen och följer miljö- och bygglovsnämndens beslutade riktlinjer. Alkohollagen hittar du under rubriken Länkar.

Handläggningstid och kostnad

Du bör i god tid ta kontakt för information om serveringstillstånd. Den totala handläggningstiden för permanent serveringstillstånd är, från att ansökan är komplett fyra till åtta veckor. För tillfälligt serveringstillsånd till allmänheten och slutet sällskap är handläggningstiden två till fyra veckor.

Avgifter för serveringstillstånd hittar du i vår författningssamling under rubriken "Näringsliv och arbete" Till sidan Författningssamling

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. I beslutet vi skickar till dig får du information om hur man överklagar.

Kontakt

Linnea Olsson
Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne