Serveringsstillstånd krävs för att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker

När behövs ett serveringstillstånd för alkohol?

För att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa akoholdrycker mot betalning krävs särskilt serveringstillstånd. Tillstånd kan ges då sökande uppfyller kraven i alkohollagen och följer miljö- och bygglovsnämndens beslutade riktlinjer.

Tre sorters serveringstillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker

Det finns flera sorters serveringstillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker och det finns en gemensam ansökningsblankett för alla tillstånd. På den här sidan hittar du också information om lagar och föreskrifter och hur ditt ärende hanteras. 

En anmälan till kommunen behöver göras för att sälja eller servera folköl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Till mer information om detta på sidan om handel och servering av öl.

Till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd

För att få servera starköl,vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, på exempelvis pubar och restauranger, krävs ett permanent serveringstillstånd till allmänheten.

Till slutet sällskap, stadigvarande serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker till exempelvis föreningar, klubbar, personalgrupper eller liknande som har medlemmar krävs tillstånd.

Till allmänheten och slutna sällskap tillfälliga serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker vid tillfälliga arrangemang som exempelvis serveringstält, festivaler eller liknande krävs tillstånd.

Så behandlas ditt ärende

  1. Ansökan skickas in av dig från e-tjänsten under rubriken Länkar. För mer information se kontaktinformation under rubriken Kontakt
  2. Vi granskar din ansökan
  3. Du får besked om beviljat eller avslaget tillstånd

Handläggningstid

Du bör i god tid ta kontakt för information om serveringstillstånd. Den totala handläggningstiden för permanent serveringstillstånd är, från att ansökan är komplett fyra till åtta veckor. För tillfälligt serveringstillsånd till allmänheten och slutet sällskap är handläggningstiden två till fyra veckor.

Kostnad

  • Ansökningsavgiften betalas in på kommunens bankgiro 744-2684
  • Märk inbetalningen med "Serveringstillstånd Ansvar 221 Verksamhet 269" glöm ej avsändare
  • Bifoga kvitto på inbetald avgift vid ansökan. Ansökan behandlas först när avgiften är betald

Ta kontakt med miljö- och byggenheten, se under rubriken Kontakt, så får du aktuell ansökningsavgift.