Miljö, plan och bygg på Sunne kommun kontrollerar hanteringen av kemikalier och ser till att företagen inte hanterar kemikalier som är otillåtna.

Bestämmelser

KemikalierMiljöbalken innehåller regler om kemiska produkter och biotekniska organismer, framförallt i kapitlen 2 och 14. Det finns även förordningar som rör kemikaliehantering, däribland förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Kemikalieinspektionen är den centrala myndigheten på kemikalieområdet. Du hittar länkar till bestämmelser och Kemikalieinspektionen under rubriken Länkar.

Industrins kemikalieanvändning

Som användare av kemiska produkter eller varor som innehåller sådana har du ett ansvar att bedöma vilka risker din användning kan medföra. Prioritetsguiden PRIO är ett verktyg som hjälper dig att välja mindre miljöfarliga kemiska produkter och därmed minska riskerna för hälsa och miljö från kemikalier. Under rubriken Länkar finns en länk till PRIO. 

Lantbrukens kemikalieanvändning

För lantbrukets kemikalieanvändning gäller generellt samma regler som för industrins kemikalieanvändning. Inom lantbruk används även växtskyddsmedel för att bekämpa ogräs, svampar och insekter. Det finns många regler som berör användning av växtskyddsmedel, men likväl som för andra verksamheter gäller miljöbalken, vars syfte är en hållbar utveckling som medför att vi och kommande generationer har en hälsosam och god miljö. Genom förebyggande åtgärder och säker hantering ska man se till att miljö och hälsa inte skadas. För att få använda växtskyddsmedel måste man uppfylla vissa kunskapskrav och vara minst 18 år.

Flera myndigheter är inblandade när det gäller hantering av växtskyddsmedel bland annat Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Länk till deras webbplatser hittr du under rubriken Länkar

Hushållens kemikalieanvändning

Om hushållens kemikalieanvändning kan du läsa mer på en egen sida på denna webbplats.

Reach

Reach är EU:s kemikalielagstiftning som ersätter den svenska lagstiftningen på stora delar av kemikalieområdet.

Målning med roller

Reach trädde ikraft 1 juni 2007 och gäller alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder kemikalier, eller i en beredning eller en vara. Detta innebär att näringslivet bär ansvar för att de kemikalier som sätts på marknaden inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Reach omfattar kemiska produkter som exempelvis bilvårdsprodukter, färger och lacker och städprodukter. Andra produkter som man kanske inte tänker på som kemiska omfattas också av lagen, exempelvis tuschpennor, tonerkasetter, luktsuddgummi, myggspiraler, leksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik.

Från 1 juni 2008 måste alla nya ämnen som sätts på marknaden registreras.

Mer information om Reach finns på Kemikalieinspektionens webbplats under rubriken Länkar.