På den här sidan hittar du vidare länkar för tillstånd till hantering av brandfarliga varor, eldning, sotning och övrigt brandskydd

Kontaktinformation till handläggare finns på respektive sida

Tillstånd och tillsyn

 • Brandfarliga och explosiva varor
  Brandfarliga varor är brandfarlig gas, vätska och brandreaktiv vara, som till exempel fyrverkeri. Den som hanterar brandfarliga varor, yrkesmässigt eller i större mängd ska ha tillstånd till detta.
  Tillstånd utfärdas av plan- och bygglovenheten.
  Till sidan om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
 • Brandskydd
  Den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där ska lämna in en skriftligt redogörelse för brandskyddet, för de lokaler där konsekvenserna äv en brand kan bli särskilt stora.
  Redogörelse av brandskydd hanteras av Räddningstjänsten.
  Till sidan om redogörelse för brandskydd

Kontakt