Trafikverkets planerade underhållsarbete av Sundsbron i Sunne under 2020 skjuts på framtiden. Förseningen beror på att befintliga brostöd behöver förstärkas, vilket inte ingår i det förslag som projekterats fram.

Konstruktionsantagandet, att de befintliga brostöden skulle kunna återanvändas för en ny överbyggnad, visar sig inte hålla.

Den nya överbyggnaden kräver förstärkning av stöden och det ingår inte i det förslag som Trafikverket projekterat fram. Omtaget kräver både mer tid och pengar varför det idag inte går att säga när underhållsarbetet av Sundsbron blir av. Klart är att det inte sker under nästa år 2020.

Bron är godkänd för bärighetsklass 1 och kommer att vara så även fortsättningsvis. Bron hålls under uppsikt och vid behov stödrepareras den i väntan på den större åtgärden.

Trafikverket planerar att byta ut överbyggnaden på bron och under byggtiden  stängs bron för all fordonstrafik. En tillfällig bro placeras ut i nära anslutning till huvudbron. Trafikanterna får räkna med att det under byggtiden tar längre tid att passera över Sunnesundet.

När renoveringen av Sundsbron är klar ska konstruktionens beständighet och funktion vara säkrad för lång tid framöver.

Ta reda på mer om projektet

Uppdateringar om projektet finns  på:
https://www.trafikverket.se/sunnesundet

Kontaktperson:
Robert Andersson, projektledare, 010-123 13 65