De planerade underhållsarbetena som Trafikverket skulle utföra under 2019 kommer att senareläggas. En omprioritering av medel gör att arbetet på bron över Sunnesundet i Sunne inte startar förrän 2020

Upplägget är dock detsamma som i tidigare planering, alltså med en tillfällig bro som klarar dubbelriktad trafik med BK1 klass och med en separat påhängd passage för gång- och cykeltrafik.

Det är inget konstigt med att vi måste skjuta på arbetet. I en så stor verksamhet som Trafikverket bedriver sker omprioriteringar hela tiden utifrån resursbehoven och inte minst vädret. Men 2020 gör vi arbetena som planerat, med en tillfällig bro som gör det enklare för trafikanterna, säger Robert Andersson som är Trafikverkets projektledare för arbetet.

 

Uppdateringar om projektet finns på https://www.trafikverket.se/sunnesundet

 

Kontaktperson:

Robert Andersson, projektledare, 010-123 13 65


Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne