Trafikverket planerar en renovering av Sundsbron 2019, vilket innebär att bron blir avstängd under 3-6 månader. 230 svar om konsekvenserna av brorenoveringen har skickats in på den enkätundersökning som vi har genomfört.

Sundsbron stängs av, broalternativ

Sunne kommun för en dialog med Trafikverket för att påverka utformningen av stoppet, men i slutändan är det Trafikverket som beslutar. Enligt senaste beskedet från Trafikverket stängs bron av helt och hållet för all trafik under de 3 – 6 månader som renoveringen pågår 2019.

En tillfällig bro kommer att finnas i Sunne. Trafiken kommer även kunna ledas om antingen över Nilsby eller Torsby.

I arbetet hittills har frågan om att bygga en ny bro aktualiserats, det så kallade norra broalternativet. För att Trafikverket ska överväga att bygga en till bro måste den in i en så kallad Länstrafikplan. Region Värmlands inställning är där avgörande för om en bro i Sunne kommer att planeras in.


Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne