I Sunne kommun görs varje år ett antal direktupphandlingar, där värdet understiger 534 890. Dessa annonseras tillsammans med övriga upphandlingar och ni hittar dem i länken till höger.

Kontakt

Katarina Gip
Upphandlare
E-post: katarina.gip@sunne.se
Tel: 0565-160 13, 070-205 30 28
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Ekonomienheten, 686 80 Sunne