Några saker som näringslivet efterfrågar på kommunernas webbplatser. Företagen vill kunna

  • - få besked om vilka upphandlingar som pågår
  • - vilka tillstånd den som vill starta företag behöver
  • - om det finns privata utförare inom t ex äldreomsorgen
  • -  hur man gör för att starta privat hemtjänst
  • - ha en kontaktperson för upphandlingar och avknoppningar
  • - veta vem på kommunen som besvarar frågor från företagare
  • - läsa konkurrenspolicyn och få information om lagen om upphandling
  • - få upplysningar som vänder sig till dem som vill starta privata förskolor, äldreboenden och assistansföretag
    Bra om ni ser till att de här frågorna får svar på webben. (vissa av dem svarar vi på redan)