Sunne kommun har fotograferat, filmat eller fått en bild/film som vi vill använda i något sammanhang där Sunne kommun står som avsändare. För att göra det behöver vi samtycke från dig som finns på bilden och tillstånd att publicera den.

Formulär för publicering och samtycke

Fryken och båtar

Obligatorisk uppgift markeras med *

SamtyckeOBS! Om personer på bilden/filmen är under 15 år är det vårdnadshavaren som ska fylla i nedanstående uppgifter
Namn
Mobilnummer
 
*Klicka i rutan för att lämna ditt samtycke
Tidsperiod:
*Överenskommelsen gäller under följande tidsperiod:
  
 Fotografens uppgifter
Namn
Mobilnummer
 
*Sunne kommun får publicera: markera foto eller film:
Datum för fototillfället
Motiv
 
E-post
  
 

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne

Kathrin Ramström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: kathrin.ramstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 17
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation stab, 686 80 Sunne

Administrativ stab, Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Om samtycke för publicering

Ingen måste finnas med om man inte vill! Informera alltid om att fotografering/filmning sker så att alla som inte vill vara med på bild får chans att gå undan.

Vi vill ha ditt samtycke till fotografering och publicering av den bild/film där du finns med. De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för administration och handläggning av ärendet.  Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden samtycke. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter så länge som överenskommelsen gäller. 

Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss här

Bilden/filmen används inte i kommersiellt syfte
Bilden/filmen lagras i Sunne kommuns bildarkiv. Den kan användas där Sunne kommun står som avsändare i något av våra kanaler för webb, sociala medier och/eller tryckt material.  Vissa bilder visas även på Värmlands officiella besökssida visitvarmland.se