Sunne kommun har fått ett foto eller en film som vi vill kunna använda för att informera om kommunens verksamheter eller upplevelser. För att kunna göra det vill vi ha ditt godkännande att publicera bilden.

Formulär för publicering av foto/film

  • När syftet är att informera om kommunens verksamhet:
    Använd det här formuläret när du gör en överenskommelse mellan privatperson (ej bildbyrå) och Sunne kommun om publicering av foto eller film. Den lagliga grunden är allmänt intresse
  • När du önskar ett medgivande från någon som är med på bild/film, där personen själv fyller i formuläret. Den lagliga grunden är allmänt intresse
  • Om samtycke krävs från personer på bild/film: 
    Är personerna på bild/film under 15 år, krävs samtycke av annat skäl då syftet inte är att informera om kommunens verksamheter. Använd då formuläret för samtycke, följ länken

Kommunhuset i Sunne

Obligatorisk uppgift markeras med *

 
*Sunne kommun får publicera: markera foto eller film:
Tidsperiod:
*Överenskommelsen gäller under följande tidsperiod:
Datum för fototillfället
Namn
Mobilnummer
Motiv
E-post
  
 

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne

Kathrin Ramström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: kathrin.ramstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 17
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation stab, 686 80 Sunne

Administrativ stab, Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Om fotografering av allmänt intresse

Ingen måste finnas med om man inte vill! Informera alltid om att fotografering/filmning sker så att alla som inte vill vara med på bild får chans att gå undan.

Syftet med publicering av bilden är att informera om kommunens verksamhet eller upplevelser och den lagliga grunden är allmänt intresse. 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för administration och handläggning av ärendet.  
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden avtal. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter så länge som överenskommelsen gäller. 

Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss här

Bilden/filmen används inte i kommersiellt syfte
Bilden/filmen lagras i Sunne kommuns bildarkiv. Den kan användas där Sunne kommun står som avsändare i något av våra kanaler för webb, sociala medier och/eller tryckt material.  Vissa bilder visas även på Värmlands officiella besökssida visitvarmland.se