Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för administration, handläggning av ärendet så som beslut, fakturering och framtida tillsyn.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och de lagliga grunderna rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning.

Miljö och bygglovsnämnden är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.sunne.se/gdpr