Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för administration och handläggning av ärendet.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.sunne.se/gdpr