Här hittar du e-tjänster och blanketter för att rapportera, felanmäla och larma. Här finns också länkar till våra sidor om kommunens försäkringar

Din felanmälan hjälper oss att åtgärda fel och brister, men tänk på att larma oss på telefon om det är en brådskande situation.

Brådskande ärenden ring:

Kontorstid kommunväxeln tel: 0565-160 00
Jourtid tekniska tel: 070-677 10 61.
Vid akut kris eller olycka ska du genast ringa 112. 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för administration och handläggning av ärendet.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.sunne.se/gdpr