Här hittar du e-tjänster och blanketter för att rapportera, felanmäla och larma. Här finns också länkar till våra sidor om kommunens försäkringar

Din felanmälan hjälper oss att åtgärda fel och brister, men tänk på att larma oss på telefon om det är en brådskande situation.

Brådskande ärenden ring:

Kontorstid kommunväxeln tel: 160 00
Jourtid tekniska tel: 070-677 10 61.
Vid akut kris eller olycka ska du genast ringa 112.