Här hittar du blanketter och e-tjänster för medgivande att betala med autogiro för kommunens tjänster. Du kan ansöka om autogirobetalningar av räkningar för till exempel vatten och sopor, hemtjänst och barnomsorg.

Autogiro innebär att du tillåter att återkommande uttag görs för att betala en särskild tjänst som Sunne kommun tillhandahåller. Uttaget görs återkommande (på förfallodagen) från ett konto som du har meddelat oss.

Väljer du använda e-tjänsten för att ansöka om autogiro, så finns val av tjänst som ett alternativ. 

Vill du ansöka med blankett ska du välja rätt blankett beroende på tjänst. 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för din betalning av fakturor via autogiro. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.sunne.se/gdpr