Sidan innehåller en samlad presentation av e-tjänster och blanketter för våra verksamheter, så att du som medborgare, företagare eller förening kan utföra dina ärenden när det passar dig.

Personuppgiftshantering

Inom Sunne kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service du ansöker om och som vi ansvarar för. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där.
På sunne.se/gdpr finns kontaktinformation och mer att läsa om hur vi hanterar personuppgifter

Författningssamling

Här hittar du våra viktigaste styrdokument.
Det är dokument som handlar om strategier, program och planer, policy och riktlinjer, taxor och avgifter och som utgör grunden för det kommunala arbetet.