På den här sidan hittar du svaren på de vanligaste frågorna som berör kommunens tekniska verksamheter som fastigheter, vatten, avlopp, gator och trafik.

Till höger hittar du information, viktiga dokument och länkar till webbsidor med mer Logga - snabba svar på vanliga frågorinformation.

Klicka på det alternativ som passar dig för att gå direkt till det område din fråga gäller. Fastigheter,  Gator och trafik, Vatten och avlopp, Avfall och återvinning

Gator och Trafik

 1. Jag ska göra en ansökan om bidrag för enskild utfart, hur får jag tag i blanketter?
  Under E-tjänster och blanketter, under rubriken Länkar, når du kommunens e-tjänster och olika blanketter.
 2. Hur söker jag bidrag till enskilda vägar?
  Kommunen betalar ut bidrag till vägsamfälligheter för drift och underhåll av enskilda vägar enligt beslut av Trafikverket. Information och ansökningsblanketter finns på Trafikverkets webbplats. Har du frågor kan du kontakta kommunens växel 0565-160 00.
 3. Vägen i mitt kvarter börjar bli dålig. Finns det några planer på att förbättra den?
  Om du har du frågor kring gator och trafik kan du kontakta enheten trafik och park. Om du vill upplysa oss om något som inte fungerar som det ska, kan du göra en felanmälan i formuläret "Felanmälan till Tekniska"  för offentliga miljöer, gator och trafik, vatten eller avfallshantering. Du hittar en länk till den sidan högerspalten.
 4. Jag har svårt att gå. Hur söker jag tillstånd för att få parkera på handikapplats?
  Du ska fylla i blanketten "Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade". Här hittar du blanketten.
  Beslutet fattas av vår handläggare utifrån bestämmelserna i Trafikförordningen. Om handläggaren beslutar att ansökan inte ska beviljas kan man överklaga beslutet till länsstyrelsen.
 5. Vem ansvarar för underhåll på gator och vägar i kommunen?
  Enheten trafik och park har ansvar för vägunderhåll på de allmänna och enskilda vägarna i kommunen.
  Väg 45 och genomfarten i Sunne är Trafikverket ansvarig för.
 6. Var anmäler jag om vägbelysningen inte fungerar?
  Du anmäler det till Kommunens växel 0565-160 00.
  Gäller belysningen väg E45 och genomfarten i Sunne är det Trafikverket.
 7. Hur söker jag tillstånd för att få anordna något på offentliga platser?
   Vi ber dig vända dig till trafik och park om du vill ansöka om tillgång till offentlig plats för särskilda ändamål. Information om torghandel hittar du här.
 8. Jag vill prata om trafiksäkerhet med någon, vem vänder jag mig till då?
  Prata med vår GIS-ingenjör Anna-Carin Andersson, tel 0565-162 01.
 9. Varför förbjuder ni inte mopeder på gång- och cykelvägar?
  Mopeder är inte tillåtet att framföra på alla gång- och cykelvägar. Dessa gång- och cykelvägar är skyltade med "Ej moped". Övriga gång- och cykelvägar är mopeder tillåtna.

Fastigheter

 1. Vart vänder jag mig om jag söker bostad i Sunne?
  Kommunens fastigheter förvaltas av ett kommunalt bostadsbolag, Sunne fastighets AB.
 2. Det är dålig lukt i skolan som mitt/mina barn går i, vad gör jag?
  Kontakta  Sunne fastighets AB.

Vatten och avlopp

 1. Jag ska ansöka om vatten- och avloppsanslutning, finns det blanketter till det?
  Ja, det finns i blankettförrådet i högerspalten.
 2. Hur ofta ska man läsa av vattenmätaren på sitt hus, eller gör ni det?
  Det sköts av VA-enheten. Du får en uppmaning en gång per år då du själv läser av och meddelar VA-enheten.
 3. Hur gör jag om jag vill ta prover på mitt vatten?
  Kontakta miljö enheten via växeln 0565-160 00 så får du hjälp.

Avfall och återvinning 

 1. Jag vill ansöka om förlängt sophämtningsintervall. Hur gör jag?
  I blankettförrådet i högerspalten finner du blankett för att ansöka om det. Du kan också ansöka digitalt.
  Dels via e-tjänsteportalen, dels genom att fylla i dem direkt på den aktuella sidan här på sunne.se.
 2. Jag ska byta kyl, frys och diskmaskin och har hört att kommunen kan hämta de gamla vitvarorna hemma hos mig alldeles gratis. Är det verkligen sant? Vart vänder jag mig i så fall?
  Holmby Återvinningscentral tar kostnadsfritt emot vitvaror från hushåll, men du får själv transportera varorna till centralen.
 3. Jag är nyinflyttad och behöver göra mig av med allt packmaterial. Var finns det sop- och återvinningsstationer?
  Grovsopor kan du lämna på Holmby återvinningscentral. Det finns även elva återvinningsstationer i Sunne kommun. Klicka här så kan du se var de ligger.
 4. Vi ska campa i kommunen, var kan vi tömma latrinen från husvagnen?
  Du kan tömma på Kolsnäs camping om du bor där. Eventuellt finns det fler campingar att tömma på, kolla med dem för mer information. 
 5. Jag bor på Brobyäng och undrar vilka dagar det är sophämtning?
  Hämtning sker enligt fastställd körplan en gång varannan vecka. Vill du se körturerna för sophämtningen klickar du på dokumentet i högermarginalen.
  Miljö- och byggnadssnämnden kan bevilja andra hämtningsintervall, var fjärde vecka eller två gånger per år. Du kan ansöka om det via blankett i blankettförrådet till höger, e-tjänstportalen eller direkt på aktuell sida på den här webbplatsen.
 6. Vilka öpppettider  är det vid återvinningscentralen?
  Se Holmby återvinningscentrals webbsida.
 7. Vad är det för regler för kompostering?
  De finns i renhållningsordningen på den här webbplatsen och på www.sopor.nu 
 8. Var klagar jag på återvinningsstationer?
  Det är entreprenören Förpacknings och tidningsinsamlingen, Fti, som sköter kommunens återvinningsstationer. Har du synpunkter på återvinningstationerna kan du klicka här för att komma till deras webbplats och kontaktformulär.
 9. Jag bor i Västra Ämtervik var ska jag kasta träavfall?
  Holmby är kommunens enda återvinningscentral och där kan alla i kommunen kan lämna sitt avfall.
 10. Var lämnar jag elavfall?
  Det lämnar du på Holmby återvinningscentral.
 11. Vi har spillolja, var kan vi göra oss av med det?
  Även det kan ni lämna på Holmby återvinningscentral.
 12. Hur, var och när töms min röda box med farligt miljöavfall?
  Du hittar information om tömning, uppsamlingsplatser och aktuella datum på den här webbsidan.

Kontakt

Bostad, teknik o trafik
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Sunne kommun, 686 80 Sunne