På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om ekonomi.

Ekonomi, försörjningsstöd och konsumentrådgivning

Stöd och bidrag:

  1. Vad är existensminimum för ensamstående med två barn?
   Riksnormen för försörjningstöd, (socialbidrag) utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemenshushållskostnaderna. Läs mer om detta på Socialstyrelsens hemsida.
  2. Hur går man till väga för att söka bostadsbidrag?
  3. Försäkringskassan handlägger ansökan om bostadsbidrag.
  4. Hur bokar man ett möte med en handläggare?
   Ring receptionTel: 0565-162 60 (Individ- och familjeomsorg) för mer information och för att bli kopplad till handläggare.
  5. Har jag rätt till socialhjälp?
   Alla har rätt att ansöka och få sin ansökan prövad.

Länktips:

   1. Var finns närmaste kommunala konsumentrådgivning?
    Den finns i Karlstad. Se under rubriken Länkar.
   2. Tips på hur du undviker telefonbedrägerier ?
    Du kan läsa mer om telefonbedrägerier på Konsumentverkets hemsida.
   3. Se upp för snabba SMS-lån
    Du kan läsa mer om sms-lån på Kronofogdens hemsida.

Överförmyndare:

 1. amma hushållskostnaderna. Läs mer om detta på 
 1. Hur blir man god man ?
  Kontakta kommunens överförmyndarnämnd
 2. Kan man vara god man åt fler personer samtidigt ?
  Ja, se svar ovan.