På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om stöd till personer med funktionsnedsättning. Till höger hittar du kontaktinformation, viktiga dokument och länkar till webbsidor med mer information. Logga - snabba svar på vanliga frågor

Snabba svar om funktionsnedsättning

 1. Vad är/betyder LSS?
  LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det finns tio olika insatser i lagen som du som är funktionshindrad kan söka. LSS-lagen är en rättighetslag vilket innebär att alla insatser är frivilliga. 
  Länk till mer information om insatser för vuxna med funktionsnedsättning.
  Länk till mer information om insatser för barn och ungdom med funktionsnedsättning.
 2. Vem kan få rätt till insatser enligt LSS?
  Vid en ansökan görs alltid en individuell bedömning av en LSS-handläggare för att komma fram till om man utifrån lagen har rätt till insatsen eller ej. Det första handläggaren gör är en sk personkretsbedömning. För att få rätt till insatser enligt LSS-lagen måste man nämligen tillhöra någon av lagens tre personkretsar.
  Länk till mer information om personkretserna. 
 3. Vilka insatser finns att söka enligt LSS?
  Insatserna som finns att söka enligt LSS-lagen är:
  1. rådgivning och annat personligt stöd ( ansöks hos Landstinget)
  2. biträde av personlig assistent
  3. ledsagarservice
  4. biträde av kontaktperson
  5. avlösarservice i hemmet
  6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
  9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  10. daglig verksamhet (insatsen är förbehållen personkrets 1 och 2).
  Länk till mer information om insatser för vuxna med funktionsnedsättning.
  Länk till mer information om insatser för barn och ungdom med funktionsnedsättning.
 4. Vem kan få rätt till personlig assistent?
  Målgruppen för personlig assistans är personer under 65 år med stor och varaktig funktionsnedsättning som behöver hjälp med sina grundläggande behov som tex. sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig och att kommunicera med andra. 
  Länk till mer information om personlig assistans.
 5. Hur det går till att få personlig assistans ?
  Biträde av personlig assistent kan man söka hos kommunen om de grundläggande behoven är 20 timmar/vecka eller mindre. Uppgår de grundläggande behoven till mer än 20 timmar/vecka kan ansökan även göras hos Försäkringskassan.
  Länk till mer information om personlig assistans. 
 6. Hur söker jag insatser enligt LSS?
  Du måste själv, eller via din företrädare, söka de insatser du önskar hos någon av kommunens LSS-handläggare. Ansökan kan ske muntligt och/eller skriftligt.
  Länk till mer information om ansökningsprocessen.
 7. Hur lång är handläggningstiden, dvs. tiden från ansökan till belsut?
  Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt efter det att ansökan har kommit in men handläggningstiden får som längst vara fyra månader.
  Länk till mer information om ansökningsprocessen.
 8. Hur gör man för att ansöka om färdtjänst?
  Ansökan sker till Värmlandstrafik.
  Länk till mer information om färdtjänst
 9. Kostar insatser enligt LSS något?
  Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Du får dock betala dina egna omkostnader ex.vis hyra, mat, resor, inträdesavgifter m.m.
 10. Vad är en individuell plan?
  Den som beviljas insats enligt LSS kan begära att en individuell plan upprättas. Planen är till för att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordningen mellan de olika organ som den enskilde får stöd av.
 11. Vilka boenden för personer med funktionsnedsättning finns det i kommunen?
  I kommunen finns fem boenden för vuxna med funktionsnedsättning och ett boende för barn och ungdom med funktionsnedsättning.
  Länk till mer information om särskilt boende för vuxna.
  Länk till mer information om särskilt boende för barn och ungdom.
 12. Hur gör jag om jag flyttar till annan kommun och behöver insatser enligt LSS?
  Ansökan om förhandsbesked ställs till den kommun du önskar flytta till. LSS-handläggaren i din nuvarande kommun kan hjälpa dig.
 13. Om jag tycker att omsorgen inte fungerar, hur gör jag då?
  Beslut:
  Om du har fått ett beslut du är missnöjd med är det viktigt att du överklagar beslutet till länsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslut du får hemskickat. Fråga LSS-handläggaren om du ändå är osäker på hur man gör. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan
  Utförande: Det är viktigt att du talar om när det inte fungerar så att omsorgen kan bli bättre. Vänd dig i första hand till den enhetschef/föreståndare som har ansvar för verksamheten. Du kan också använda förvaltningens system för förslag och synpunkter.
  Länk till lämna förslag och synpunkter.