På den här sidan finns tre instruktionsfilmer om hur man bokar, leder och deltar i videokonferenser via verktyget ATEA Anywhere. Även du som är extern användare, exempelvis företagare, och ska ha möte med någon på Sunne kommun kan ta del av dessa filmer.

Boka videokonferens

Den här filmen beskriver hur du bokar tid, lokal och skickar information om bokningen till dem som ska delta i videokonferensen. 

Leda videokonferens

En förutsättning för att kunna leda en videokonferens är att du har bokat en. Den här informationsfilmen visar hur du ska förbereda och leda konferensen.  

Delta i videokonferens

I filmen kan du se hur du accepterar en konferensinbjudan och hur du ansluter till konferensen via webbläsare.

Kontakt

Mark Savela
IT-pedagog
E-post: mark.savela@sunne.se
Tel: 0565-156 77
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. Kommunikation stab, 686 80 Sunne