På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om bröllop.

Logga - snabba svar på vanliga frågor

Snabba svar om bröllop

 1. Funderar ni på borgerlig vigsel eller att registrera partnerskap?Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare. Det finns en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare.
  Du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till kommunens reception 0565-160 00 för att få reda på vilka de är.
 2. Vart vänder man sig för att begära hindersprövning ?
  Vänd er också till skattemyndigheten där ni är folkbokförda och begär hindersprövning.
  I samband med vigsel och registrering av partnerskap ska anmälan om efternamn göras till skattemyndigheten.

  I förordning 1987:1019 finns närmare föreskrifter om borgerlig vigsel. Där framgår också de ord vigselförrättaren riktar till brudparet vid ceremonin.

  I förordning 1994:1341 finns närmare uppgifter om borgerlig registrering av partnerskap. Där citeras också de ord som registreringsförrättaren riktar till parterna vid akten.