På den här sidan finns svaren på de vanligaste frågorna om aktuellt och politik.

Om du inte hittar svar på din fråga är du naturligtvis välkommen att höra av dig till oss på annat sätt. Kontaktuppgifterna hittar du som vanligt i högerspalten.  

Logga - snabba svar på vanliga frågorSnabba svar om aktuellt och politik

 1. På vilka sätt kan jag som inte är politiker delta i möten?
  Gå på öppet sammanträde: Samtliga kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.  Dag och tid för möten finns i vår nämndkalender.
  Varje sammanträde i kommunfullmäktige, inleds med Allmänhetens frågestund då medborgare har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige.
  Här kan du lyssna på kommunfullmäktiges möten med vår webbradio. Vissa nämndmöten är offentliga, information om dessa finns också i nämndkalendern
 2. På vilka sätt kan jag som inte är politiker ändå påverka politiken?
  Du kan ställa frågor direkt till kommunfullmäktige under Allmänhetens frågestund, som inleder varje möte.
  Du kan använda vår webbplats för att tycka till, ställa frågor och lämna synpunkter.
  Du kan lämna ett medborgarförslag.  Alla medborgarförslag måste behandlas politiskt av en nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktige. 
  Du kan höra av dig direkt till någon av våra politiker, kontaktinformation finns i högerspalten
 3. Var hittar jag kallelser, ärendelistor och protokoll från olika sammanträden? 
  I den mån det är möjligt publicerar vi alla möteshandlingar tillsammans med kallelsen i nämndkalendern, se länk i högerspalten.
 4. Vad sägs i kommunstrategin för Sunne kommun?
  Kommunstrategin ska vara ett samlande paraply för kommunens arbete. Den ska göra målen tydliga och öka effektiviteten av kommunens samlade ansträngningar. Visionen är att Sunne kommun ska vara platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Tre arbetsstrategier ska göra visionen möjlig att nå...
  Läs mer om kommunstrategin här
 5. Hur är Sunne kommuns politiska organisation uppbyggd?
  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen svarar för övergripande kommunledning, ekonomi, personal och beredning av ärenden för kommunfullmäktige. Sex nämnder ansvar för det dagliga arbetet inom kommunen: Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Bildningsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Räddningsnämnden och Valnämnden. En organisationsmodell och mer om ansvarsområden hittar du här
 6. Hur ser den politiska fördelningen ut i Sunne kommun?
  Sunne kommun är en borgerligt styrd kommun, sju partier finns representerade i kommunfullmäktige. Här hittar du resultatet från senaste kommunalvalet i Sunne
 7. Vilka projekt deltar Sunne kommun i?
  Sunne kommun är projektägare eller medfinansiär till många olika EU-projekt. På den här sidan listar vi namn på projekten, dess syfte, projektägare och projekttid.
 8. Kan jag prenumerera på nyheter från Sunne kommun?
  Ja, på vår nyhetssida finns både nyheter från Sunne kommun, information om hur du prenumererar på nyheterna och länkar till vad som skrivs i Sunne i media 
 9. Hur nöjda är befolkningen i Sunne? Vad tycker man om den kommunala verksamheten, hur är det att bo och leva i Sunne?
  Sunne kommun gör medborgarundersökningen vartannat år. I den senaste undersökningen som gjordes 2012, kan man läsa att vi är duktiga på bemötande och trygghet. Sunne är en trygg plats att leva och bo på, det kommersiella utbudet är bra och det finns goda fritidsmöjligheter. Förbättringar vill Sunneborna främst se när det gäller bostäder och kommunikationer. Läs mer om medborgarundersökningarna här

 

Länkar