På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om barnomsorg.

Logga för snabba svar

Här hittar du e-tjänster och blanketter för barnomsorg

Ansökan om plats, kö och avgift

 1. Vad kostar barnomsorgen ?
  Sunne kommun har maxtaxa. Den beräknas utifrån familjens sammanlagda bruttoinkomst. Du kan själv räkna ut din barnomsorgsavgift med hjälp av länken till höger.
 2. Är det lång kö till en barnomsorgsplats? Hur lång ?
  Platserna fördelas efter anmälningsdatum, dock tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum. 
 3. Hur går man tillväga för att söka plats i barnomsorgen?
  Du kan anmäla på Förskole och fritidsportalen, se länk under rubriken Länkar.

  Blankett kan du även hämta på E-tjänster och Blanketter på sunne.se. Sunne kommun tillämpar en handläggningstid på 4 månader efter att anmälan kommit in.  

 4. Jag ska flytta till Sunne (eller inom Sunne) och vill ha 
  skola/fritidshem åt mitt barn?
  Ring Barnomsorgshandläggaren tel: 0565-160 46 eller 
  rektor på området dit flyttar.

      5.  Jag kommer att flytta till Sunne och behöver förskoleplats,   
           hur lång är kön? Får alla plats?

            Du kan anmäla på sunne.se E-tjänster, Anmäla förskola och fritids se
            länk under rubriken länkar eller ringa Förskoleadministratören
            på tel. 0565-160 46. Alla har rätt till plats, men vi kan
            inte garantera att du får just enligt ditt önskemål.

       6.  Jag har precis fått barn, när får man ställa sig i kö för 
            barnomsorg?
         
  Du behöver inte ställa dig i kö omgående, men i tid för att vi skaklara
            handläggningstiden som är 4 månader.

        7.  Vi har tittat på ett underbart hus i er kommun och 
            pendlingen verkar funka bra.     
           Men hur är det med kön till barnomsorgen? 
           Hur lång tid måste man vänta?
            Vi har en handläggningstid på 4 månader men finns plats så placerar
            vi  efter behov.

Övrigt      

        1.  Kan man få förtur till barnomsorgsplats?
            Nej, det finns ingen förtur alla barn ska ha rätt till barnomsorg
       2.  Finns det förskola för allergiska barn ?
           Nej, men verksamheten anpassas i möjligaste mån efter behov.

       3.  Jag undrar om det finns någon föräldrakooperativ förskola i 
            kommunen?

            Ja, kooperativet Kalven i Mellby. Mer information finns på deras   
            webbplats. Till föräldrakooperativet Kalvens webbplats

       4. Vad gäller om vi vill vara med / ha barnomsorg där?
            Ni anmäler till personalen på Kalven  Tel:0565-310 50

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Östra förskolan, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Barns lärande, 686 80 Sunne

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. Genom att berätta för oss när något inte är bra hjälper du oss att vidta åtgärder mot fel och brister.