På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om förskola och fritidshem.

Logga för snabba svar

Här hittar du e-tjänster och blanketter för förskola och fritidshem

Ansökan om avgift, kö och plats

 1. Vad kostar förskola och fritidshem ?
  Sunne kommun har maxtaxa. Den beräknas utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Du kan själv räkna ut din avgift med hjälp av länken till höger.
 2. Är det lång kö till en plats på förskola? Hur lång ?
  Platserna fördelas efter anmälningsdatum, dock tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum. 
 3. Hur går man tillväga för att söka plats?
  Du kan anmäla på Förskole och fritidsportalen, se länk under rubriken Länkar.

  Blankett kan du även hämta på E-tjänster och Blanketter på sunne.se. Sunne kommun tillämpar en handläggningstid på 4 månader efter att anmälan kommit in.  

 4. Jag ska flytta till Sunne (eller inom Sunne) och vill ha 
  förskola/fritidshem/skola åt mitt barn?
  Ring förskoleadministratören tel: 0565-160 46 eller om endast skola,
  rektor på området dit ni flyttar.

      5.  Jag kommer att flytta till Sunne och behöver förskoleplats,   
           hur lång är kön? Får alla plats?

            Du kan anmäla på sunne.se E-tjänster, Anmäla förskola och fritids se
            länk under rubriken länkar eller ringa Förskoleadministratören
            på tel. 0565-160 46. Alla har rätt till plats, men vi kan
            inte garantera att du får just enligt ditt önskemål.

       6.  Jag har precis fått barn, när får man ställa sig i kö för 
            förskola?
         
  Du behöver inte ställa dig i kö omgående, men i tid för att vi ska klara
            handläggningstiden som är 4 månader.

        7.  Vi har tittat på ett underbart hus i er kommun och 
            pendlingen verkar funka bra.     
           Men hur är det med kön till förskolan? 
           Hur lång tid måste man vänta?
            Vi har en handläggningstid på 4 månader men finns plats så placerar
            vi  efter behov.

Övrigt      

        1.  Kan man få förtur till förskola?
            Nej, det finns ingen förtur alla barn ska ha rätt till förskola.
       2.  Finns det förskola för allergiska barn ?
           Nej, men verksamheten anpassas i möjligaste mån efter behov.

       4. Vad gäller om vi vill ha plats där?
             Ansökan sker på respektive webbplats. 
             Kalven, telefonnummer: 0565-310 50
             Grankotten, mobilnummer: 070-595 11 35

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. Genom att berätta för oss när något inte är bra hjälper du oss att vidta åtgärder mot fel och brister.

Tyck till!Vi vill gärna att du hör av dig!
Ställ frågor, lämna synpunkter, felanmäla och tyck till med vårt kontaktformulär