På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om vuxenutbildning. Till höger hittar du kontaktinformation, viktiga dokument och länkar till webbsidor med mer information. 

Logga för snabba svar

Snabba svar om vuxenutbildning  

1. Finns Komvux i Sunne?

Komvux Sunne bedriver i egen regi distansutbildning i de flesta ämnen inom samhällsprogrammet. Inom naturvetenskapliga kurser erbjuder vi Matematik A-E och biologi. Betr fysik och kemi kan viss integration i ungdomsgymnasiets olika program förekomma i mån av plats. Vi har samarbetsavtal med Hermods för köp av kurser som ej finns i Sunne.

2. Finns det någon högskola i kommunen?
I Sunne finns möjlighet till högskolestudier i distansform - både kurser och program arrangeras via telebildsända föreläsningar. Läs mer på Lärcenter. Närmaste universitet ligger i Karlstad, ca 60 minuter från Sunne.

3. Utbildningsmöjligheter som vuxenstuderande?
Det finns både komvux, YH-utbildningar och högskolestudier.

4. Finns studiecentra?
Lärcenter Sunne
är en arena för flexibelt livslångt lärande för vuxna kommuninvånare oavsett utbildningsnivå.
Lärcenter Sunne erbjuder dig som studerande:
- datorer
- bredbandsuppkoppling
- telebildutrustning
- telefon och fax
- kopiator
- generösa öppettider - med passerbrickahar du tillgång till lokaler och utrustning 7.30-23.00 alla dagar i veckan
- grupprum
- tenteringsmöjlighet
- studie- och yrkesvägledning och informationsmaterial
Möjligheten finns för alla vuxna som studerar på Komvux, YH  eller universitet/högskola (både campus- och distanselever).

Mer information hittar du på Lärcenters webbplats

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. Genom att berätta för oss när något inte är bra hjälper du oss att vidta åtgärder mot fel och brister.

Du kan med fördel använda våra e-tjänster och blanketter för ditt ärende.

Ikon för e-tjänster  Till e-tjänster och självservice