På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om grundskolan från förskoleklass till år 6.

På skolans sidor "Fakta och insyn" har vi samlat viktig information, styrdokument, ansökningar och kontakter för grundskolan. Här finns säkert svar på dina frågor också.
Till sidorna Fakta och insyn

Alla skolor från Förskoleklass - år 6 har sina hemsidor här på sunne.se. Förutom en beskrivning av skolan hittar du här även skolornas bloggar som berättar om skolarbetet för respektive klass.
 Till alla skolor Förskoleklass till år 6

Logga för snabba svar

Snabba svar om grundskolan 

 1. Hur många grundskolor finns det i kommunen?
  8 stycken

 2. Finns det några friskolor i kommunen?
  Ekeby skola har miljörprofil och drivs av den ideella föreningen Sunne Friskoleförening.  På Ekeby skola finns förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. 

 3. Vad gäller för skolskjuts om barnet går i grundskolan?
  För elever i grundskolan år 1 till och med år 9 samt 6-åringar i förskoleklass anordnar kommunen kostnadsfria skolskjutsar enligt vissa bestämmelser som finns att läsa i Sunne kommuns skolskjutsreglemente. Se länk till höger!

 4. Serverar ni ekologisk mat på skolorna?
  Nej.
 5. Får jag själv välja skola till mitt barn? Som vårdnadshavare har du rätt att välja annan skola till ditt barn. Önskemålet kan inte alltid tillgodoses, men vi försöker. Om förälder väljer annan skola står föräldern själv för transporten.
 6. Jag vill att mitt barn börjar skolan ett år tidigare, hur gör jag ?
  Som förälder har du rätt att skriva in ditt barn i grundskolan som 6-åring. Framför önskemålet till områdets rektor. Till kontakter
 7. Vilka regler gäller för ledighet som ligger utanför vanlig lovtid?
  Mentor beslutar om ledighet för elev, vid synnerliga skäl, upp till
  10 dagar per läsår.
  Vid ansökan om  ledighet utöver 10 dagar per läsår tas beslutet av rektor.

Kontakt

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne


E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-16034
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Till kontaktinformation för skolorna i Sunne

Du kan med fördel använda våra e-tjänster och blanketter för ditt ärende. 

E-tjänstTill e-tjänster och självservice

Tyck till!

Det är viktigt för oss att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. Genom att berätta för oss när något inte är bra hjälper du oss att vidta åtgärder mot fel och brister.

Vi vill gärna att du hör av dig! Tyck till!
Här är länk till sidorna "Tyck till, lämna förslag och felanmäla".