I menyn till vänster hittar du de vanligaste frågorna vi får om social service. På den här sidan finns svar om räddningstjänst, stöd och krisjour.

Om du inte hittar svar på din fråga är du naturligtvis välkommen att höra av dig till oss på annat sätt. 

Räddningstjänst, stöd och krisjour

Akuthjälp:

 1. Hur många brandstationer finns det i kommunen?
  Kommunen har tre brandstationer en i Sunne, i Gräsmark och i Lysvik.

 2. Vart ringer jag om jag behöver akuthjälp?
  Vid akut kris eller olycka ska du ringa 112. Då kopplas du direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår.
  Vid större kriser och olyckor sammankallar larmcentralen kommunens POSOM-grupp.

Vem gör vad:

 1. Vad gör ledningsgruppen ?
  Ledningsgruppen ska leda hjälparbetet och se till att det finns tillgång till resurspersoner. Organisera verksamheten så att viktig information snabbt kommer fram till drabbade om var hjälp kan sökas vidare.

 2.  När används POSOM?
  För att hjälpa och stödja de människor som direkt eller indirekt drabbas vid akuta kriser/olyckor och som behöver hjälp om normal organisation bedöms vara otillräcklig.
  Stödet utförs av resurspersoner från socialtjänsten, bildningsnämnden (skolan), räddningstjänsten, polisen, kyrkan och vårdcentralen.

 3. När  larmas POSOM ?
  Vid större händelse/olycka ingår ledningsgruppen för POSOM i kommunens krisledning som upprättar en informationscentral t ex genom kommunens växel.
  Exempel på händelser där POSOM kan
  ge hjälp och stöd:
  · Tåg-,buss- eller flygolycka
  · Våldshandlingar som drabbar större grupp
  · Större arbetsplatsolycka
  · Olycka vid transport av farligt gods

 4. Hur larmas POSOM ?
  Resurspersoner finns normalt i sitt vardagliga arbete, de larmas ut av någon i ledningsgruppen. Vid behov av hjälp påkallas POSOM-gruppen via larmnummer 112.
 5. Vart vänder jag mig för att få hjälp med sotning?
  Här hittar du information angående sotning.

 

Kontakt

Räddningstjänst
E-post: raddningstjansten@sunne.se
Tel: 0565-163 50, 070-518 01 58, 070-564 19 18
Besök: Villag 13, Sunne
Adress: Postkod: 110, 686 80 Sunne