På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om miljöskydd.  Logga - snabba svar på vanliga frågor

Snabba svar om miljöskydd

  1. Hur ofta ska jag kontrollera min cistern?
   En cistern ska besiktigas vart sjätte eller vart tolfte år beroende på vilket korrosionsskydd cisternen har. Inom vattenskyddsområdet gäller kortare intervaller på sex eller tre år. Mer information om cisterner finns på sidan Cisterner.

  2. Jag vill elda mitt trädgårdsavfall och även lite virke från ett uthus jag har rivit. Det är ju material som kommer från naturen – det går väl bra?
   Torrt trädgårdsavfall får eldas endast om det kan ske utan att störa grannar eller att annan olägenhet uppstår. Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande är förbjuden. För information om avfallshantering av dessa material, gå in på sidan Tillsyn och underhåll, Tekniska eller kontakta tekniska enheten via växeln 0565-160 00.
  3. Vad är agenda 21?
   Världens ledande politiker och vetenskapsmän samlades i Rio de Janeiro 1992 och enades om ett handlingsprogram som kallas Agenda 21. Agenda betyder direkt översatt, utan tolkningar, "vad som bör göras" och 21 står för det angloamerikanska uttrycket för det vi kallar tjugohundratalet. Agenda 21 betyder alltså "vad som bör göras (före/inför/under) tjugohundratalet". Det är enklare att skriva Agenda 21.
  4. Finns det några normer att följa när det gäller vedeldning?
   Se kommunens vedeldningspolicy på hemsidan.
  5. Vad gör jag om jag misstänker att det är algblomning i sjön? Törs jag bada?
   Du bör då undvika bad och inte heller låta djur dricka av vattnet.
   Du kan läsa mer om algblomning på vår sida om sjöar.