Alla vi som bor och verkar i Sunne har glädje av att platsen fortsätter att utvecklas. Med vårt platsvarumärke kan vi tillsammans arbeta för att göra Sunne känt. När vi är många som använder SUNNE|VÄRMLAND - i ord och handling - får det genomslag.

Här kan du ta del av hur vi arbetat fram platsvarumärket SUNNE|VÄRMLAND, varumärkesplattform och grafisk guide.

Här kan du också läsa om det kompletterande varumärket Sagolika Sunne som används inom turism och kultur.

Så har vi arbetat fram platsvarumärket SUNNE|VÄRMLAND

De starkaste drivkrafterna

Varumärkets värden

Varumärkesrelationer

Sagolika Sunne

Grafisk guide för SUNNE|VÄRMLAND och Sagolika Sunne   

Sunne värmland platsvarumärke 


Så har vi arbetat fram platsvarumärket SUNNE|VÄRMLAND

Vi jobbade i en bred process för att skapa ökad omvärldskunskap hos många människor om drivkrafter och metoder för lokal och regional tillväxt. Vi diskuterade och arbetade fram bilden av Sunne nu och i framtiden. Arbetet pågick 2010-2011.

Alla bjöds in via annonser och direktinbjudningar till öppna workshops och seminarier. Mindre grupper med representanter från näringsliv, föreningar, politiker och tjänstemän från Sunne kommun och Sunne Turism har bearbetat de åsikter som kommit fram i arbetet.

Intervjuer med fokusgrupper i olika åldrar och olika kön har gjorts av forskare på Karlstads universitet. Flera enkäter och intervjuer har också genomförts för att ta fram hur människor utanför Sunne ser på oss.

Varumärkesplattformen antogs av Sunne kommunfullmäktige i oktober 2010.  

De starkaste drivkrafterna

Ett platsvarumärkes roll för att skapa attraktion till orten är en viktig del i den tillväxtmodell som kommunen arbetat fram i EU-projektet Genius Loci i samverkan med Sunne Turism, näringsliv, föreningar och intresserade medborgare.

Platsvarumärket kan påverka företagets affärsmiljö, intäkter och utvecklingsmöjligheter på ett positivt sätt. Det visar studien "Näringslivets drivkrafter inom Place Branding". Studien påvisar motiv och drivkrafter som privata aktörer kan tänkas ha när det gäller platsvarumärken. Studien har koordinerats av Tendensor AB och Svenska Institutet.

Ursprungsland
Konsumenter förväntar sig olika saker av produkter/tjänster beroende på var de kommer ifrån. För många företag är det därför viktigt att visa att de finns på en attraktiv plats. (Place of origin)

Företagens samhällsansvar
Kunder och medarbetare förväntar sig att företag agerar etiskt och att företaget är en del av samhället. Ett sätt för företaget att ta samhällsansvar är att bidra till platsens attraktivitet och livsmiljö. I studien framstår detta som kanske den viktigaste drivkraften på små orter. (Corporal Social Responsibilty, CSR)

Attrahera arbetskraft/kompetens
När livsmiljö i allt högre utsträckning blir fokus i städers, regioners och länders förmåga att skapa och kommunicera en spännande och intressant destination är det förmågan att attrahera kreativ och kompetent arbetskraft som är bakgrunden. (Place Branding)

Varumärkets värden

Varumärkeslöftet för Värmland är "Ett skönare liv". I Sunne uttrycker vi detta i devisen "Allting är möjligt". I Sunne avnjuter du Värmland när det är som bäst: landskapet, människorna, kulturen/berättandet. Värmlänningen tillåter fantasi och gör livet till en skönare verklighet. Sunnebon är optimist och ser möjligheter att utveckla.

Sunne vill uppfattas som den mest äkta värmländska platsen. Vi vill samtidigt tillföra nya, energigivande värden till Värmlandsbilden.

Sunne vill vara platsen som möter människors drömmar om ett gott liv. Vi erbjuder livsmiljöer som kombinerar aktiv livsstil och lugnt lantliv. I Sunne finns en "skön semesterkänsla" året runt, både för boende och besökare.

Varumärkeslöfte

Värmland i koncentrat. Redan idag kan vi lova besökaren, det etablerade företaget eller inflyttaren att Sunne är som att avnjuta Värmland i koncentrerad form.

I Sunne uppstår välbefinnande och livskraft genom öppna mötesplatser, kreativa människor, ett tillåtande klimat och sagolik natur.

Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är centrala tillväxtfaktorer och vi växer varsamt. Den som bor och verkar i Sunne lever ett skönare liv.

Varumärkesrelationer

Det finns andra värdefulla varumärkesrelationer; Sagolika Sunne, Selma Lagerlöf, Mårbacka, Rottneros Park, Broby Grafiska, Västanå teater, Selma Spa+ med flera; fenomen som stärker bilden av Sunne som den mest äkta värmländska platsen.

Familjen av sådana begrepp kan förändras över tiden, men typiskt är att de ger ett tillskott till Sunnes kännedom och attraktivitet. Den som vill kommunicera Sunne på ett framgångsrikt sätt, bör i hög utsträckning använda dessa begrepp i sina berättelser om Sunne.

Sagolika Sunne

Sagolika Sunne är ett kompletterande varumärke som kommunicerar turism, kultur och den starka berättartraditionen. Begreppet kan med fördel användas i texter om Sunne.

Besöksnäringen och kulturen har utvecklats ur och stärkts av berättartraditionen. Den historiska bakgrunden är arvet från starka personligheter som författarna Selma Lagerlöf och Göran Tunström.

Selma Lagerlöf kallade Sunne för "sagans land" i sin roman Gösta Berlings saga (1891). 

Tillsammans med Sagolika Sunne används en bakgrundsplatta med mönster som visar den kulturella kreativitet som finns i Sunne. Mönstret som finns i olika färger symboliserar besöksnäringen som till stor del vilar på det kulturella arvet.

Typiskt för just platsvarumärken är att (mentalt) närliggande varumärken blir viktiga; de ger associationer och förväntningar. Den viktigaste varumärkesrelationen för Sunne är förstås Värmland. De är ömsesidigt beroende av varandra, och vår strategi går ut på att hämta draghjälp åt Sunne från Värmlandsbilden

Kulturen/berättandet

Multikultur är en del av Sunnes historia. Värmlänningar är historiskt ett äventyrligt vandringsfolk som återvände hem med nya influenser. Människor från andra kulturer sökte sig till Värmland, exempelvis skogsfinnar, valloner, tyskar och romer.

I Sunne tar vi vara på och ser olikheter som en tillgång. Mångfald har berikat Sunne och berikar oss än. Fryksdalingarna har alltid värnat om berättelserna och de goda historierna. 

Så här ser Sunne|Värmland ut

Platsvarumärket SUNNE|VÄRMLAND finns i flera färger samt svart eller vitt. Du kan hämta loggorna i högermarginalen.

 Sunne värmland platsvarumärke

Grafisk guide för SUNNE|VÄRMLAND

Den grafiska guiden visar hur du kan använda SUNNE|VÄRMLAND i din marknadsföring.

I annonser, profilmaterial, give-aways, mässmaterial, trycksaker med mera kan Sunne|Värmland användas för att visa var ni finns. Eller på webbplatsen när ni beskriver Sunne.

Exempel på text som du kan kopiera och använda eller stöpa om så att det passar dig eller ditt företag:
"Vi finns i Sunne, i hjärtat av Värmland. En naturskön bygd med berättartradition. Här upplever du Värmland när det är som bäst, på en plats som lever med devisen att allt är möjligt!

När vi frågar andra om Sunne får vi ofta svaret: "det bästa är människorna, de glada, trevliga människorna som gör att jag känner mig välkommen. Det känns som att komma hem".

Historiskt har vi alltid värnat om berättelserna, sagorna och de goda historierna och vi använder gärna uttrycket Sagolika Sunne när vi beskriver platsen i ord. Selma Lagerlöf kallade Sunne för Sagans land i sin roman Gösta Berlings saga (1891).

Goda berättare kommer från eller verkar i Sunne: Selma Lagerlöf, Göran Tunström, Helene Tursten, Västanå teater och Lars Andersson. Berättandet har djupa rötter så vi är nog författare lite till mans här i Sunne...

Sunne är också känt för sina offensiva satsningar, exempelvis Selma Spa, Sunne Sommarland, Fryksdalsdansen, Kulturveckan i Sunne och stora arrangemang. Det finns många besöksmål och evenemang som drar människor till vår del av Värmland.

Välkommen till Sunne du också!