Mår du inte bra, är orolig för någon annan, är rädd eller ensam? Hör av dig till oss så vi kan hjälpa dig. Här kan du hitta svar på vanliga frågor och information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Viktiga telefonnummer

I en nödsituation - larma SOS Alarm, ring 112
Du får prata med någon som larmar polis, ambulans eller brandkår.
I en svår situation - ring sjukvården på telefon 1177
Du får råd om hur du ska gå vidare.
Orosanmälan - ring 162 60 eller 112 om det är akut
Ring vid misstanke om barn som far illa. Läs om orosanmälan här

Läs mer om att få hjälp för droger och beroende

Läs mer om ilska, våld och övergrepp

Första linjen

Mottagning för barn, unga, deras familjer och unga vuxna. Vi hjälper dig till rätt hjälp och är speciellt inriktade på hjälp och stöd till barn och unga under 25 år.
sms: 072-716 58 28 lämna namn och information om hur vi får kontakta dig
tele: 0563-476 49. telefontid månd - fred kl 11-12
e-post: forstalinjenunganorra@liv.se
adress: Zandergatan 1, Sunne (vid Vårdcentralen)

Elevhälsan

Din första kontakt om du har problem av något slag kan du alltid ta med elevhälsan på din skola, vi finns alltid nära dig.