Sidan innehåller uppgifter om hur sunne.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  Vi beskriver också kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om du behöver ta del av innehåll på sunne.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att höra av dig till oss så att vi kan hjälpa dig på annat sätt.
Det gäller även om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Hör av dig till oss så att vi får veta att problemet finns. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.
Kontakta oss på något av följande sätt:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vårt mål är att alla ska kunna använda sig av sunne.se och uppfatta, hantera och förstå innehållet på webbplatsen. 

Funktioner för tillgänglighet

På sidan Lyssna och navigera beskriver vi hur du kan:

  • använda lyssnafunktionen som finns på webbplatsen
  • med tabbtangenten kan hoppa över upprepat innehåll och förflytta dig på och mellan sidor
  • vilka kortkommandon som går till webbplatsens olika innehåll

Lagen om tillgänglig offentlig service

Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den är granskad på nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG) som du kan läsa mer om här.

Klarspråk och redigerat innehåll

Tillgänglighet beror inte bara på tekniskt innehåll, det handlar också om att det redaktionella arbetet (texten) skrivs och hanteras på rätt sätt.

I Sunne kommun har vi många redaktörer som ibland redigerar och skriver nya sidor på webben, men har andra huvudsakliga arbetsuppgifter. Därför kan kvaliteten på sidorna variera.
Utbildning i och arbete med tillgänglighetsanpassning är ett arbete som ständigt pågår. Att skriva tillgängligt ingår i redaktörsutbildningen. Vår ambition är att utbilda alla redaktörer på nytt i tillgänglighet under hösten 2020.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Vår ambition är att kunna åtgärda kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020. För dokument på webbplatsen så ska de åtgärdas under våren 2021.

Exempel på innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

Det finns script som hämtas till webbplatsen från tredje part, där vi inte kan göra tillägg och ändringar i koden. Det är till exempel Google translate, väderprognos, aktuella upphandlingar och lediga jobb i Sunne kommun.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Sämre mått på kontrast är uppmätt för omarkerat alternativ i toppmenyn och för "Faktaansvarig och Publicerad av" som finns längst ned på respektive sida.
Det finns också block med bakgrundsfärger som har en sämre kontrast.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller nedsatt rörlighet

Knappen för att skicka in formulär är svår att hantera.
Vi håller succesivt på med att göra om alla formulär till e-tjänster.

Sidtypen för bildspel innehåller flera brister för möjligheten att hantera bildspel.

Dokument

Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade än.

Så här har vi testat webbplatsen

Med hjälp av utvärderingar av webbplatsens tillgänglighet i Siteimprove har vi genomfört en rad förbättringar, både genom manuellt arbete och genom beställningar hos vår support.
Vi har också använt ytterligare några testverktyg, till exempel för att mäta kontrast och för att kontrollera att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord.
Utöver detta har vi arbetat med checklistan som finns på webbriktlinjer.se och e-tjänsten för att göra tillgänglighetsredogörelse som finns på DIGG.se och gjort diverse egna interna, manuella granskningar. 

Kontakt

Lisbeth Malmström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: lisbeth.malmstrom@sunne.se
Tel: 0565-160 51
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation stab, 686 80 Sunne

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne