Sidan innehåller uppgifter om hur sunne.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  Vi beskriver också kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om du behöver ta del av innehåll på sunne.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att höra av dig till oss så att vi kan hjälpa dig på annat sätt.
Det gäller även om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Hör av dig till oss så att vi får veta att problemet finns.
Kontakta oss på något av följande sätt:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vårt mål är att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå innehållet på sunne.se oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Funktioner för tillgänglighet

På sidan Lyssna och navigera beskriver vi hur du kan:

 • använda lyssnafunktionen som finns på webbplatsen
 • med tabbtangenten kan hoppa över upprepat innehåll och förflytta dig på och mellan sidor
 • vilka kortkommandon som går till webbplatsens olika innehåll

Lagen om tillgänglig offentlig service

Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den är granskad på nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG) som du kan läsa mer om här.

Klarspråk och redigerat innehåll

Tillgänglighet beror inte bara på tekniskt innehåll, det handlar också om att det redaktionella arbetet (texten) skrivs och hanteras på rätt sätt.

I Sunne kommun har vi många redaktörer som ibland redigerar och skriver nya sidor på webben, men har andra huvudsakliga arbetsuppgifter. Därför kan kvaliteten på sidorna variera.
Utbildning i och arbete med tillgänglighetsanpassning är ett arbete som ständigt pågår. Att skriva tillgängligt ingår i redaktörsutbildningen. Vår ambition är att utbilda alla redaktörer på nytt i tillgänglighet under hösten 2020.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns äldre sidmallar och funktioner på webbsidor med bristande tillgänglighet. Vi för en dialog med vår support om detta och arbetar aktivt med att utveckla och förbättra webbplatsen. Vår ambition är att kunna åtgärda kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Exempel på innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Dokument

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade

Rubriker

[WCAG 1.3.1 (A)] och [WCAG 2.10.1 (AAA)]

 • Det finns sidor med plats för rubrik där innehåll saknas
  Exempel: Sidor med nyhetsflöde saknar rubrik för nyheterna. Det finns sidor med en tom rad där taggen till rubrik finns på plats, men inte innehåller någon text
 • Det finns sidor där rubriker är uppmärkta med till exempel fet stil istället för inbyggda rubrikformat
 • Det finns rubriker med felaktig rubrikstruktur

Språk

[WCAG 3.1.1 (A)]

 • Vissa äldre sidor är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Dessa sidor är gjorda på gamla sidmallar och ska bytas ut

Film, ljud

[WCAG 1.2.1 (A)] [WCAG 1.2.3 (A) och [WCAG 1.2.5 AA)]

 • Det finns ett tio-tal sidor med inspelat ljud som saknar textpresentation 

Bilder och bildspel

[WCAG 1.1.1 (A)] [WCAG 3.3.2 (A)] , [WCAG 1.3.1 (A)] och [WCAG 4.1.2 (A)]

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna beskrivning i sina alt-attribut. 
 • Sidtypen för bildspel innehåller flera brister för möjligheten att hantera bildspel.
  Exempel: att stoppa och pausa bildspel

Listor och element

[WCAG 4.1.2 A]

 • Vissa iFrames som hämtar information från andra webbplatser saknar beskrivning. 
  Exempel: vädret i Sunne som hämtar från vackertvader.se och filmer som bäddats in från You-Tube

Länkar

[WCAG 2.4.4 (A)] 

 • Sökfältet på söksidan har ett dolt label-element kopplat till sig som är tomt
 • Sidtypen fillistning saknar alt-text för bild på länkad katalog.
  Exempel: Sidor där vi listar upp protokoll från olika år
 • Länktexten används ibland för flera olika destinationer.
  Exempel: I kalendern finns inbyggda pilar för att välja månad och vecka

Kontrast

[WCAG 1.4.3 (AA)]

 • Det finns knappar, ikoner och text med otillräcklig kontrast. 
  Exempel: knappen för att godkänna användning av kakor (cookies) och flikarnas text på våra kontaktsidor

Så här har vi testat webbplatsen

Med hjälp av utvärderingar av webbplatsens tillgänglighet i Siteimprove har vi genomfört en rad förbättringar, både genom manuellt arbete och genom beställningar hos vår support.
Utöver detta har vi arbetat med intern granskning och använt ytterligare några testverktyg.

Kontakt

Kathrin Ramström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: kathrin.ramstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 17, 070-190 68 65
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation, 686 80 Sunne

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14, 070-236 34 65
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne