Tack för att du tog dig tid att rapportera till oss om dina synpunkter på webbplatsens tillgänglighet.

Vårt mål är att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå innehållet på sunne.se oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och uppskattar att du hör av dig för att berätta för oss om innehåll där vi kan vi bättre.

Kanske kan din hjälp vara den pusselbit som fattades och därmed till hjälp för andra.