Information om hur vi arbetar med tillgänglighet på webbplatsen www.sunne.se, en kombination av teknik, redaktionellt arbete och tydliga texter.

Tillgänglighet har alltid hög prioritet när vi bygger om eller arbetar med innehållet på webbplatsen, men vi önskar att vi kunde göra mer.

Hittar du några brister är vi tacksamma om du berättar det för oss så att vi kan rätta till det. Kontakta Kathrin Ramström, se kontaktinformation

Rätt redigerat ger rätt resultat

Tillgänglighet beror inte bara på tekniska aspekter. Tillgänglighet handlar i hög grad om att alla redaktörer jobbar med texten på rätt sätt. Det ingår i den webbredaktörsutbildning som alla redaktörer ska delta i. 

Klarspråk

Att vår webbplats är tillgänglig för alla beror också på hur vi formulerar oss i texten. Alla ska kunna ta del av våra texter oberoende av vem man är, var man är eller hur man är. 
Därför arbetade vi med ett klarspråksprojekt 2010 - 2011, för att se till att vår information är lättläst, tydlig och att vårt sätt att kommunicera är begripligt.  
Numera ingår klarspråk i utbildningen av våra webbredaktörer. 

Kontakt

Kathrin Ramström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: kathrin.ramstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 17, 070-190 68 65
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation, 686 80 Sunne

Jag vill gärna veta vad du tycker om webbplatsen. Välkommen med synpunkter och idéer!