Information om hur vi arbetar med tillgänglighet på webbplatsen sunne.se. En kombination av teknik, redaktionellt arbete och tydliga texter.

Tillgänglighet har alltid hög prioritet när vi bygger om eller arbetar med innehållet på webbplatsen. 
Vi strävar efter att sunne.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. 

Den tekniska tillgängligheten enligt WCAG beskrivs på sidan om tillgänglighetsredogörelse

Hittar du några brister är vi tacksamma om du berättar det för oss så att vi kan rätta till det.
Läs mer om att begära hjälp för att ta del av innehåll och/eller lämna synpunkter på tillgänglighet här

Uppläsning och navigering

På webbplatsen finns en funktion för att få textinnehåll uppläst. Det går också bra att hoppa över upprepat innehåll och navigera med tabbtangenten och använda kortkommandon. 
Läs mer på sidan Lyssna och navigera.

Rätt redigerat ger rätt resultat

Tillgänglighet beror inte bara på tekniska aspekter. Tillgänglighet handlar också i hög grad om att alla redaktörer  använder format och funktioner på rätt sätt när de jobbar med innehållet på webbplatsen. Det ingår i den webbredaktörsutbildning som alla redaktörer ska delta i. 

Klarspråk

Att vår webbplats är tillgänglig för alla beror också på hur vi formulerar oss i texten. Alla ska kunna ta del av våra texter oberoende av vem man är, var man är eller hur man är. 
Information om hur och varför vi ska skriva lättläst, tydligt och  begripligt ingår också i utbildningen av våra webbredaktörer. 

Kontakt

Kathrin Ramström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: kathrin.ramstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 17, 070-190 68 65
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation, 686 80 Sunne

Jag vill gärna veta vad du tycker om webbplatsen. Välkommen med synpunkter och idéer!