Vi vill locka människor till både besök, boende och företagande i Sunne. Det gör vi genom att berätta om tjänster och service, allt utvecklingsarbete som pågår och visa allt vi erbjuder i form av upplevelser och natur i kommunen.

Med sunne.se vill vi vara ett skyltfönster till hela vårt geografiska område med kommunen som en del.

Den 7 mars lanserar vi en ny webbplats med tydligare struktur och nytt utseende. Innehåll, design och teknik har setts över och moderniserats. 2008 lanserades den förra sajten.
Arbetet med den nya webbplatsen har pågått under cirka två år tillsammans med KnowIt i Karlstad. Arbetet har utgått från Funkas testundersökningar för vad som fungerar bäst på en webbplats utifrån tillgänglighetsaspekten.
– Den största förändringen är att sunne.se blir en portal för Sunne som plats. Det är tydligare att sunne.se inte enbart handlar om Sunne kommun som organisation, utan är ett skyltfönster till hela vårt geografiska område med kommunen som en del, säger Kathrin Ramström, webbansvarig i Sunne kommun.
Arbete med innehållet pågår ständigt.
– En webbplats blir aldrig klar. Vi jobbar med ständiga förbättringar. Utvecklingen går så snabbt idag och vår största utmaning är att hänga med både när det gäller kunskap och resurser.
En ny flik i huvudmenyn på sunne.se är utveckling och framtid.
– Där lyfter vi fram allt utvecklings- och kvalitetsarbete som görs i kommunen på ett nytt och tydligare sätt. Sunne vill framåt och vi vill visa det arbete som pågår. Sunneborna ska kunna se att de bor i en kommun som jobbar hårt för en positiv utveckling, säger Anneli Jansson, informationsstrateg i Sunne kommun.
Att ha en webbplats som är ett skyltfönster för hela orten är ett led i att förverkliga kommunstrategin.
– Vi vill locka människor till både besök, boende och företagande i Sunne. Och vi är många som samverkar och bidrar till utvecklingen i Sunne – inom näringslivet, föreningslivet, civilsamhället och kommunen. Den nya webbplatsen är en del i arbetet med att närma oss och kommunicera vår vision: Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt, säger Berit Westergren, kommunchef i Sunne.

Här ska du kunna hitta den service du behöver i Sunne kommun, oberoende av var du är, vem du är eller vilken tid på dygnet det är.

Genom att ha kontaktinformation till ansvarig tjänsteman på våra sidor välkomnar vi dig också till personlig kontakt, via besök, telefon eller e-post.

Med vår webbplats vill vi även förmedla det värmländska gemytet och kynnet och den positiva känsla och framtidstro som du finner i Sagolika Sunne. Därför skryter vi gärna om den verksamhet som vi bedriver i kommunen och över vilken fantastisk personal vi har.

Det betyder inte att vi tiger om det som inte är bra. Vi  arbetar hela tiden på att bli bättre och tar tacksamt emot dina idéer, synpunkter och förslag, se länkar nedan.

Välkommen!

Vi använder EpiServer

Verktyget som vi har valt att använda till Sunne kommuns webbplats heter EpiServer och Know-It, Karlstad är vår support och leverantör.

Fast Track

EU-projektet Fast Track som pågick under 2013-2014 har bidragit till utvecklingen av den nya webbplatsen.
Fast Track var ett EU-projekt med syfte att hitta metoder för hur Värmland tillsammans kan arbeta bättre med stora etableringar och evenemang. 
Att etablera stora företag i Sunne och Värmland ska vara enkelt och attraktivt och är en en del i Sunne kommuns strategiska satsning på att skapa ännu bättre förutsättningar för att etablera företag i kommunen.