Vi vill locka människor till både besök, boende och företagande i Sunne. Det gör vi genom att berätta om tjänster och service, allt utvecklingsarbete som pågår och visa allt vi erbjuder i form av upplevelser och natur i kommunen.

På sunne.se ska du kunna hitta den service du behöver i Sunne kommun, oberoende av var du är, vem du är eller vilken tid på dygnet det är.
Genom att ha kontaktinformation till ansvarig tjänsteman på våra sidor välkomnar vi dig också till personlig kontakt, via besök, telefon eller e-post.

Vi jobbar med ständiga förbättringar för både innehåll, utformande och nya funktioner. Användarvänlighet, responsive design och tillgänglighet har alltid hög prioritet när vi bygger om och arbetar med funktioner och innehåll på webbplatsen. Webbplatsen är byggd med verktyget EpiServer.

Ett skyltfönster för hela kommunen

Den 7 mars 2016 lanserade vi en ny webbplats med tydligare struktur och nytt utseende. 
Den största förändringen är att webbplatsen blir en portal för Sunne som plats. Det är tydligare att sunne.se inte enbart handlar om Sunne kommun som organisation, utan är ett skyltfönster till hela vårt geografiska område med kommunen som en del. 

- Sunne vill framåt och vi vill visa det arbete som pågår. Sunneborna ska kunna se att de bor i en kommun som jobbar hårt för en positiv utveckling, säger Anneli Jansson, informationsstrateg i Sunne kommun.

Med webbplatsen vill vi locka människor till både besök, boende och företagande i Sunne. Och vi är många som samverkar och bidrar till utvecklingen i Sunne – inom näringslivet, föreningslivet, civilsamhället och kommunen. 

Positiv känsla och framtidstro

Sunne.se är en del i arbetet med att kommunicera vår vision: Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Med webbplatsen vill vi även förmedla det värmländska gemytet och kynnet och den positiva känsla och framtidstro som du finner i Sagolika Sunne. Därför skryter vi gärna om den verksamhet som vi bedriver i kommunen och över vilken fantastisk personal vi har.
Det betyder inte att vi tiger om det som inte är bra. Vi arbetar hela tiden på att bli bättre och tar tacksamt emot dina idéer, synpunkter och förslag, se länkar nedan.

Del i EU-projektet Fast Track

EU-projektet Fast Track som pågick under 2013-2014 bidrog till utvecklingen av sunne.se. Fast Track var ett EU-projekt med syfte att hitta metoder för hur Värmland tillsammans kan arbeta bättre med stora etableringar och evenemang.
Att etablera stora företag i Sunne och Värmland ska vara enkelt och attraktivt och är en del i Sunne kommuns strategiska satsning på att skapa ännu bättre förutsättningar för att etablera företag i kommunen.