Det är viktigt för oss i Sunne kommun att hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. I det arbetet är din medverkan och dina synpunkter viktiga. Använd gärna vår e-tjänst för att tycka till.

Lämna synpunkter och förslag, fråga, klaga eller ge beröm

Synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi utför och det sätt du blivit bemött. 
Till vår e-tjänst för att lämna synpunkter 

Så behandlas ditt ärende

Ditt ärende skickas till kommunkansliet och sedan vidare till berörd enhet och kommer att användas som en del i vårt förbättringsarbete.

Oavsett ditt ärende tar vi tacksamt emot det. Vi kan inte lova att din önskan slår in, men vi kan lova att undersöka förutsättningarna. 

Observera att en synpunkt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.

Tack för att du tycker till!

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne

Carina Westlund
Registrator
E-post: carina.westlund@sunne.se
Tel: 0565-160 11
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Lämna Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sunne kommun kan skicka in ett ärende till kommunfullmäktige genom att lämna ett medborgarförslag. Alla medborgarförslag behandlas politiskt.
Det ska vara skriftligt, ha beteckningen medborgarförslag och vara inlämnat minst tre dagar för fullmäktiges sammanträde. Det ska innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat det.
Läs mer om Medborgarförslag här