Det är viktigt för oss i Sunne kommun att hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. I det arbetet är din medverkan och dina synpunkter viktiga. Tyck till i formuläret nedan.

Vi tar vara på dina åsikter

För att lämna synpunkter och förslag eller ställa en fråga till oss kan du fylla i formuläret nedan. Ditt ärende skickas till kommunkansliet och sedan vidare till den det berör och kommer att användas som en del i vårt förbättringsarbete.

Vill du veta vad som händer sedan?

Oavsett ditt ärende tar vi tacksamt emot det. Vi kan inte lova att din önskan slår in, men vi kan lova att undersöka förutsättningarna. 
Du kan välja att vara anonym och behöver då inte lämna dina kontaktuppgifter. Vill du ha personligt besked om vad som händer sedan ska du lämna dina kontaktuppgifter. 

Tack för att du tycker till!

Dina synpunkter
Förslag på förbättringar
Frågor
Anonym eller ej


Namn
E-postadress
Telefonnummer
Adress
Postnummer och ort
Skicka formuläret - klicka på knappen till höger

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Carina Westlund
Registrator
E-post: carina.westlund@sunne.se
Tel: 0565-160 11
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Lämna Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sunne kommun kan skicka in ett ärende till kommunfullmäktige genom att lämna ett medborgarförslag. Alla medborgarförslag behandlas politiskt.
Det ska vara skriftligt, ha beteckningen medborgarförslag och vara inlämnat minst tre dagar för fullmäktiges sammanträde. Det ska innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat det.
Läs mer om Medborgarförslag här