Det är viktigt för oss i Sunne kommun att hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. I det arbetet är din medverkan och dina synpunkter viktiga. Tyck till i formuläret nedan.

Vi tar vara på dina åsikter

För att lämna synpunkter och förslag eller ställa en fråga till oss kan du fylla i formuläret nedan. Ditt ärende skickas till kommunkansliet och sedan vidare till den det berör och kommer att användas som en del i vårt förbättringsarbete.

Vill du veta vad som händer sedan?

Du kan välja att vara anonym och behöver då inte lämna dina kontaktuppgifter. Vill du ha personligt besked ska du lämna dina kontaktuppgifter. Frågor av allmänt intresse besvarar vi på våra sidor "Snabba svar på vanliga frågor".

Tack för att du tycker till!

Dina synpunkter
Förslag på förbättringar
Frågor
Anonym eller ej


Namn
E-postadress
Telefonnummer
Adress
Postnummer och ort
Skicka formuläret - klicka på knappen till höger

Kontakt

Gunilla Nyström
Enhetschef kommunkansli
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Carina Westlund
Registrator
E-post: carina.westlund@sunne.se
Tel: 0565-160 11
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Att tycka till

Med formulärets hjälp kan du ställa frågor, lämna förslag, idéer, synpunkter, klaga eller ge beröm.
Oavsett ditt ärende tar vi tacksamt emot det. Vi kan inte lova att din önskan slår in, men vi kan lova att undersöka förutsättningarna.