Tack för att du tog dig tid att informera oss. Genom din felanmälan, rapport hjälper du oss i vårt arbete med att hålla hög kvalité på det arbete vi utför i Sunne kommun.

 En bukett blommor
 
Vi ska vidarebefordra din rapport/information till den som är ansvarig för de åtgärder som bör vidtas. Brådskande åtgärder vidtas snarast möjligt.
 
Med vänliga hälsningar
Kommunledningen