Genom att göra en felanmälan hjälper du oss så att vi kan åtgärda eventuella fel och brister. Vid brådskande situationer ska du alltid larma oss på telefon. Här finns även nummer till jourtelefon.

Brådskande situationer - Jourtelefon

  • Kontorstid kommunväxeln tel: 0565-160 00
  • Jourtid, ring jourtelefon tekniska enheten tel: 070-677 10 61

Vid akut kris eller olycka ska du genast ringa 112. Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår. Vid större kriser och olyckor sammankallar larmcentralen kommunens POSOM-grupp.

Informera när något behöver åtgärdas

Det kan vara hål i gatan, glas på cykelvägen,föroreningar och nedskräpning eller bristande snöröjning. Andra exempel på sådant som vi gärna vill ha information om är lösspringande hundar och felanmälan av teknik, energi, vatten och avlopp.

Din anmälan/rapport tas emot vid kommunens reception som vidarebefordrar den till ansvarig tjänsteman. Brådskande åtgärder vidtas snarast möjligt. 

Ditt namn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Anmälan gäller
Platsen där felet finns
 

Kontakt

Du kan också ringa direkt till
Räddningstjänsten 0565-163 57
Socialtjänsten 0565-162 64
Kommunväxeln 0565- 160 00
Samhällsbyggnads och säkerhet 0565- 162 45

Tekniska enheten når du via kommunväxeln 160 00