Genom att göra en felanmälan hjälper du oss så att vi kan åtgärda eventuella fel och brister. Vid brådskande situationer ska du alltid larma oss på telefon. Här finns även nummer till jourtelefon.

Brådskande situationer - Jourtelefon

  • Kontorstid kommunväxeln tel: 0565-160 00
  • Jourtid, ring jourtelefon tekniska enheten tel: 070-677 10 61

Vid akut kris eller olycka ska du genast ringa 112. Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår. Vid större kriser och olyckor sammankallar larmcentralen kommunens POSOM-grupp.

Informera när något behöver åtgärdas

Det kan vara hål i gatan, glas på cykelvägen,föroreningar och nedskräpning eller bristande snöröjning. Andra exempel på sådant som vi gärna vill ha information om är lösspringande hundar och felanmälan av teknik, energi, vatten och avlopp.

Din anmälan/rapport tas emot vid kommunens reception som vidarebefordrar den till ansvarig tjänsteman. Brådskande åtgärder vidtas snarast möjligt. 

Ditt namn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Anmälan gäller
Platsen där felet finns
 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr